Bio-ordninger i forbedret udgave

De forventede støttesatser for de CAP-ordninger, der kommer ind under biodiversitet og bæredygtighed, bliver formentlig en del højere i 2024. Det glæder en planteavlskonsulent, fordi der er stor interesse for ordningerne.

For de tiltag, der går videre end GLM-8 kravene på de 4 procent, er der i 2024 højere forventede støttesatser for bestøverbrak.

- Bestøverbrak vil kunne søges til 4.240 kroner per hektar. Det er et tillæg på 1.500 kroner i forhold til den nuværende sats, siger Michael D. Fleng, der er planterådgiver hos Sagro.

Han er glad for stigningen, for bio-ordningen virker ved at give ny natur og levesteder til fauna og flora.

Insekterne summer

Planterådgiveren er ikke i tvivl om, at initiativet giver flere insekter:

- Det ser man tydeligt. På de arealer, hvor der er sået bestøverbrak, er der et liv af insekter og alle mulige dyr, så det har en virkning. Det kan godt være, det ikke er diversitet som på et gammelt naturområde, men det giver en anden mangfoldighed, konstaterer Michael D. Fleng.

Han mener, at områderne er vigtige i overgangene mellem de forskellige naturtyper:

- Det er vigtigt i randzonerne, skovkanter, moser og §3 områder. Elementerne kan være slåningsbrak, blomsterbrak, markræmme, markbræmme med blomster eller småbiotoper som vil kunne søges til 2740 kr/ha ,samt bestøverbrak med ekstra tillæg på de 1500 kr/ha

Mange stykker små

Det er ikke arealernes størrelser, der er afgørende. Hellere mange små stykker end et stort naturområde.

- Det vigtige er, at man får nogle bufferzoner, hvor insekter og dyr kan vandre. Det giver desuden nogle jagtmæssige gevinster, som mange jægere og naturinteresserede er glade for. Nye arealer er hurtige til at give natur tilbage, siger Michael D. Fleng.

Han glæder sig desuden over bio-ordningernes fleksibilitet:

- De er etårige. Det vil sige, at man hurtigt kan komme ind og hurtigt ud af ordningen. Det er vigtigt.

Ansøgningsperioden er fra 1. februar til og med 22. april 2024.

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP.

Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.

Læs også