bannerPos

Hold de færdigfedede køer hjemme

På Danish Crown Beefs fabrikker er fokus på at opretholde produktionen, og alle nødvendige forholdsregler tages i både Aalborg, Holsted og Sdr. Felding. Der er stor opbakning blandt medarbejderne til at sikre slagtningerne, og produktionen af hakket oksekød sker på højeste kapacitet.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
15-03-2020 17:24
De sydeuropæiske lande er hårdt ramt af Coronavirus, og det betyder, at nogle dyr er sværere at omsætte til de rette priser. Det er især de tunge køer over 350 kg. slagtevægt (700 kg levende) og fedme 4-5, der bør holdes hjemme, indtil situationen normaliserer sig, så vi forhåbentlig kan undgå at sætte noteringen for disse mærkbart ned, skriver Danish Crown Beef i en pressemeddelelse.

Danish Crown Beef har traditionelt et godt marked i Sydeuropa til højprisvarer, men grundet den nuværende situation med Corona-virus i store dele af Europa og specielt i Sydeuropa henstilles der til, at de dyr, der normalt finder afsætning på de markeder, holdes hjemme.

Det drejer sig om tunge køer over 350 kg. slagtevægt (700 kg.+ levende) og fedme 4-5. Disse dyr bør holdes i stalden indtil videre, da vi forventer en normalisering i markedet, som vil gøre, at vi kan få den rette pris for delstykkerne på et senere tidspunkt.

Udviklingen i den danske afsætning viser, at der generelt er en pæn efterspørgsel efter okse- og kalvekød, men det er især en meget stor efterspørgsel efter hakket oksekød, der er udslagsgivende i markedet.

På Danish Crown Beefs fabrikker er fokus på at opretholde produktionen, og alle nødvendige forholdsregler tages i både Aalborg, Holsted og Sdr. Felding. Der er stor opbakning blandt medarbejderne til at sikre slagtningerne, og produktionen af hakket oksekød sker på højeste kapacitet.

Tilmeldingen til kommende uge giver fuld slagtning, og derfor opfordrer vi igen til, at man holder de færdigfede dyr hjemme og i stedet fokusere på køer i formklasse 1, 2, 3, og 4 til hakkekød.

Mykotoksiner i ensilagen kan forårsage dødsfald

Konsulent fra analysefirmaet Alltech anbefaler analyse af græsensilagen for at undgår mykotoksiner i køernes foder.

Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36228 artikler)Prev1234567181018111812Next