bannerPos

Landdistrikternes Fællesråd: Stor ros for hjælpepakke

Der er ros til Folketingets partier fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, som dog håber, at der kommer flere initiativer for virksomhederne i provinsen.
19-03-2020 15:17

Der er stor ros til Folketinget for at stå sammen om at rulle et historisk stærkt sikkerhedsnet ud under det danske erhvervsliv i denne nationale og internationale krisetid, lyder reaktionen fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd på den hjælpepakke, som torsdag blev præsenteret i Finansministeriet.

Der er ros til Folketingets partier fra Landdistrikternes Fællesråd, som dog håber, at der kommer flere initiativer for virksomhederne i provinsen.

- Der skal lyde en stor tak og meget ros til regeringen og resten af Folketinget, der på rekordtid har forhandlet en hjælpepakke til landets små og mellemstore virksomheder samt freelancere og mikrovirksomheder på plads.

Sådan lyder reaktionen fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard på aftalen, som er forhandlet plads i løbet af natten og blev præsenteret torsdag på et pressemøde i Finansministeriet.

- Et samlet Folketing handler ekstremt ansvarligt i denne situation. Deres handlekraft er med til at sikre, at vi også har et erhvervsliv i hele landet, når coronakrisen en dag er drevet over. De små og mellemstore virksomheder udgør en fuldstændig vital del af erhvervslivet ude i de danske landdistrikter. Derfor kan deres rolle i at sikre vækst og job ikke overvurderes, siger Steffen Damsgaard.

Mærkbart

Med hjælpepakken er der blandt andet aftalt, at virksomheder, der er påbudt at lukke som følge af coronavirus, kan få kompensation på 100 procent af deres faste udgifter.

Derudover rummer aftalen en kompensationsordning for selvstændige og freelancere såvel som øget adgang til eksportkredit for små og mellemstore eksportvirksomheder. Desuden bliver rammen for statsgaranterede låneordninger forhøjet for store, mellemstore og små virksomheder.

Alle initiativer, der vil give en mærkbar hjælp ud i landet, mener Steffen Damsgaard.  

- Vi havde udsigt til en reel massakre på de selvstændige erhvervsdrivende samt små og mellemstore virksomheder rundt om i landet som følge af de seneste ugers udvikling i coronavirus samt regeringen og Folketingets deraf følgende og nødvendige restriktioner. Dén massakre har Folketinget foreløbigt afværget nu, og det skal de have enorm tak for, siger han.

Stadig udfordringer

Dog bekymrer det Steffen Damsgaard i lighed med organisationen SMVDanmark, at ejerne af virksomheder med over 10 ansatte har store udfordringer, som ikke bliver løst med denne hjælpepakke. Ejere af virksomheder med over 10 ansatte er nemlig fortsat ikke omfattet af lønkompensationen på 23.000 kroner. Derfor er der stadig flere skridt at tage i forhold til at holde hånden under hele det danske erhvervsliv, understreger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Derfor glæder han sig over, at finansministerens torsdag meldte ud, at han og resten af partilederne er »parat til at tage alle nødvendige skridt for at tage Danmark gennem coronakrisen« og om nødvendigt bruge et trecifret milliardbeløb på at sikre erhvervslivet.

- Desværre tror jeg kun, vi har set toppen af isbjerget, hvad angår coronakrisens indvirken på erhvervslivet i hele Danmark - ikke mindst i landdistrikterne. Der vil komme behov for flere hjælpende hænder til hele landets erhvervsliv i ugerne, der kommer. Heldigvis er jeg i dag blevet overbevist om, at hjælpen kommer, når der bliver kaldt, siger Steffen Damsgaard.

- Landdistrikternes erhvervsliv er kendetegnet ved mange mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder, ofte drevet som selvstændigt erhvervsdrivende, og er dermed ekstra sårbart over for butiks- og virksomhedslukninger. Der er en overhængende risiko for, at disse virksomheder i landdistrikterne aldrig vil åbne op igen, hvis de lukker nu, understreger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Derfor vil foreningen nøje følge udviklingen samt være i dialog med virksomheder i mange brancher for at afklare, om der er behov for yderligere tiltag, der kan sikre erhvervslivets overlevelse i landdistrikterne.

Mykotoksiner i ensilagen kan forårsage dødsfald

Konsulent fra analysefirmaet Alltech anbefaler analyse af græsensilagen for at undgår mykotoksiner i køernes foder.

Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36228 artikler)Prev1234567181018111812Next