Den digitale køreplan til en lettere hverdag

Målet er, at alle digitale programmer inden for både kvæg, svin, planteavl og økonomi kommer til at hænge bedre sammen og ikke mindst, at du får én samlet indgang og ét samlet overblik, skriver Jens Bligaard.

Af Jens Bligaard, Director, Digital Solutions

Bondemanden, han har altid travlt – på sin bondegåååård. 

Vi ved det godt. Du har 1.000 ting at gøre, masser af kasketter at bære og aaaalt for få timer at klare det hele i. Og vi kan desværre ikke love dig mere tid eller fjerne nogle af dine opgaver. 

Men måske kan vi alligevel hjælpe dig lidt. Ved at give dig mere overblik og enkelthed i hverdagen – i hvert fald når det handler om de digitale produkter, du bruger i din hverdag. 

Lige nu arbejder vi nemlig på at beskrive det digitale roadmap – eller med andre ord: visionen for it-udviklingen på tværs af alle fagområder, som skal være med til at sikre, at du som landmand får mest mu-ligt ud af alle de digitale muligheder, der findes. 

Målet er, at alle digitale programmer inden for både kvæg, svin, planteavl og økonomi kommer til at hænge bedre sammen og ikke mindst, at du får én samlet indgang og ét samlet overblik over hele herligheden via Landmand.dk. Og du skal kun huske ét login nemlig dit AgroID – også når du skal logge på hos dine sam-handelspartnere som eksempelvis Danish Agro, DLG eller din DLBR-virksomhed.

Lagerfunktion

Med andre ord: Det er fra Landmand.dk din digitale verden går, og herfra du klikker dig videre til eksempelvis Dashboard, eOverblik, DMS eller CropManager og fordyber dig i detaljerne herfra. 

En anden god nyhed for dig er, at vi også arbejder på en fælles delegeringsløsning på tværs, så du lettere kan styre de rettigheder, som medarbejdere eller rådgivere har i de forskellige programmer. Hvad skal de kunne se, og hvilke dele af programmerne skal de kunne tilgå?  

Det digitale roadmap peger også i retning af et styrket Seges Lager, som hjælper dig med at holde over-blik over din lagerbeholdning – særligt i forhold til foder, som du kan følge hele vejen fra mark til stald, men også mængden af plantebeskyttelsesmidler, gødning og lignende. Lagerfunktionen får direkte kobling til Ø90, så vi samtidig sikrer, at de økonomiske data bliver opdateret løbende, og beregninger af eksempelvis fremstillingspriser på korn eller slagtesvin beregnes korrekt. 

Nyeste værktøjer

Og sidst, men absolut ikke mindst, arbejder vi også på at bygge anbefalinger og faglig viden ind i vores programmer, så du i fremtiden vil få praktisk og anvendelig viden og råd, præcis når du står og mangler det – i stalden eller i marken. Og vi bygger selvfølgelig oven på den nyeste faglige viden – og den viden, du har i forvejen. Derfor bliver fremtiden også, at disse råd og anbefalinger vil være personificerede. Det vil sige, at de vil være skræddersyede til dig og dine behov og interesser lige nu og her. Både i forhold til økonomi og drift.  

Alt i alt masser af gode tiltag, der hjælper dig med at spare tid, giver bedre overblik og øger bundlinjen. 

De danske landmænd er blandt de dygtigste i verden, og det skal de blive ved med at være – ikke mindst ved at benytte sig af den nyeste viden og værktøjer. Her skal vores digitale roadmap vise vejen. 

Læs også