Nye tal viser: Landbruget er blevet mere robust

EU-støtten gylder ikke så meget i de enkelte bedrifters økonomi, som det tidligere har gjort, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Selv om landbruget ikke får helt så mange penge i EU-støtte som tidligere, udgør støtteordningerne mindre i de enkelte bedrifters økonomi.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I perioden 2017 til 2021 modtog hvert danske heltidslandbrug i gennemsnit 2,7 millioner kroner i tilskud. Samtidig var bedrifternes gennemsnitlige driftsresultat på 5,1 millioner kroner for perioden.

Det svarer til, at tilskud udgjorde 53 procent af driftsresultatet. Det er næsten en halvering i forhold til den tidligere femårige periode fra 2012 til 2016, hvor tilskud udgjorde knap 100 procent af driftsresultatet. Driftsresultatet er det beløb, der er tilbage til aflønning af landmandens arbejdsindsats og egenkapital, efter alle omkostninger inklusive finansielle udgifter er betalt.

- Landbrugsstøtten har i den seneste fem-årige periode fra 2017 til 2021 udgjort lidt mere end halvdelen af driftsresultatet for de danske landmænd. Alligevel er det betydeligt mindre end ved den forrige femårige periode, hvor stort set hele driftsresultatet svarede til landbrugsstøtten. Det vidner om et mere økonomisk robust landbrug i de seneste år, forklarer Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent i Danmarks Statistik.

Fra 2017 til 2021 har de danske landbrug samlet set modtaget 34,9 milliarder kroner i tilskud – langt størstedelen fra EU's landbrugsstøtte. Størrelsen af tilskud har i gennemsnit været 7 milliarder kroner om året.

I 2021 modtog hver deltidsbedrift i gennemsnit 161.000 kroner i tilskud, og hver heltidslandbrug 612.000 kroner i tilskud. Det svarer til, at 76 procent af de samlede tilskud gik til de 7.598 heltidslandbrug, der var i 2021.

Læs også