bannerPos

Er din gård i virkeligheden en villa?

Hvis din ejendom i dag er vurderet som en landbrugsejendom, men boligmomentet reelt tæller mere end landbrugsmomentet, er der stor risiko for, at din ejendom efter den nye vurderingslov vil blive vurderet som en bolig. Foto: Colourbox

Redaktionen

21-04-2019 19:51
Nye vurderinger kan have stor betydning for mindre landbrugsejendomme, siger skatterådgiver.

Hvis din ejendom i dag er vurderet som en landbrugsejendom, men boligmomentet reelt tæller mere end landbrugsmomentet, er der stor risiko for, at din ejendom efter den nye vurderingslov vil blive vurderet som en bolig, vurderer Jannie Gade, der er skatterådgiver i rådgivningsselskabet Sagro.

De nye vurderinger er endnu engang udskudt, så nu er der udsigt til, at der vil komme nye vurderinger for landbrugsejendomme den 1. januar 2021.

I forbindelse med udsendelse af de nye vurderinger er der for ejeren af ejendommen en overgangsordning, som betyder, at der skal træffes et aktivt valg: Skal ejendommen fortsætte med at være vurderet som en landbrugsejendom, eller skal den vurderes som en boligejendom, hvis den vil falde under denne kategori efter den nye vurderingslov? Det er vigtigt at være opmærksom på at træffe det rigtige valg, fortæller Jannie Gade.

Overgangsordningen bortfalder ved ejerskifte, eller hvis ejendommen omvurderes.

Ejerskifte

For at kunne vælge overgangsordningen, skal man ifølge Jannie Gade være registreret som aktuel ejer i vurderingsmyndighedernes system, når valget om overgangsordningen skal træffes.

Alle ejere skal være enige om valget ved registreringen.

Følgende betragtes imidlertid ikke som ejerskifte: Overdragelse mellem ægtefæller, overdragelse som led i bodeling i forbindelse med skilsmisse, overdragelse til længstlevende ægtefælle og overdragelse mellem ejere indbyrdes.

Derimod betragtes delsalg som ejerskifte. Det vil sige, at hvis en andel af ejendommen eksempelvis sælges til din samlever, vil dette også betragtes som ejerskifte, hvis samleveren ikke i forvejen ejede en andel af ejendommen, forklarer Jannie Gade.

Omvurdering

- Konsekvensen af en omvurdering vil være, at overgangsordningen bortfalder, og ejendommen herefter vurderes i den kategori, som den tilhører efter den nye vurderingslov, siger Jannie Gade, og fortsætter:

- Undtagelse for dette er, hvis ændringerne af ejendommen sker uden at være foranlediget af ejeren, og uden at ejeren har haft indflydelse på ændringerne.

Hvis en del af jorden eksempelvis eksproprieres, vil omvurderingen foranlediget heraf ikke gøre, at overgangsordningen bortfalder. Hvis der omvendt eksempelvis indgås en frivillig aftale, bortfalder overgangsordningen, og ejendommen vil blive vurderet, som den skal efter den nye vurderingslov, forklarer hun.

Hun understreger, at de nye vurderingsregler er komplicerede og mange – og ændres vedvarende, inden reglerne reelt har haft en virkning for folk. Søg derfor kvalificeret rådgivning, før du foretager dig noget, lyder anbefalingen.

Overvejelser

Du kan ifølge Jannie Gade dog måske overveje, om ejendommen skal sælges inden for en årrække til en livsarving eller kendt tredjemand. I nogle tilfælde vil det nemlig være gavnligt, at personen er medejer allerede nu.

Du kan også allerede nu overveje, om du skal have foretaget ændringer, som vil føre til omvurdering – eksempelvis nedrivning af en gammel bygning eller bygning af en ny, for at ejendommen fortsat lever op til dine behov og drømme?

- Måske ændringerne skal foretages inden en ny vurdering. Husk dog på, at der også i det gamle system er omvurderingsgrunde, så hvis ændringen efter det kendte vurderingssystem vil medføre en ændring fra landbrugsejendom til beboelsesejendom, er du lige vidt, påpeger Jannie Gade.

Omvurderingsgrunde

 • Grundarealet ændres med mindst 25 m2
 • Der opføres nybyggeri
 • Der er foretaget om- eller tilbygning i henhold til byggetilladelse, eller hvor der er foretaget nedrivning i henhold til nedrivningstilladelse
 • Ejendomme, hvis anvendelse er ændret, når dette er af væsentlig betydning for vurderingen
 • Ejendomsværdien eller grundværdien er ændret som følge af ændrede anvendelses- eller udnyttelsesmuligheder

Kilde: Sagro

 

Beboelsesvurdering

Hvis ejendommen omvurderes til beboelse, vil det blandt andet have følgende konsekvenser for dig:

 • En væsentlig stigning i ejendomsskatterne, da vurderingen af jorden og grundskyldspromillen vil stige. Der er eksempler på, at ejendomsskatten på sammenlignelige naboejendomme varierede fra 2.600 til 35.000 kroner – alt efter om der var tale om status som landbrug eller bolig
 • Ejendomsværdiskatten vil som udgangspunkt stige noget. Men ikke i samme grad som ejendomsskatterne
 • At ejendommen ved et senere salg kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis de øvrige betingelser for skattefrihed er opfyldt
 • Ejendommen kan ikke længere indgå i virksomhedsordningen. Hvis du bruger virksomhedsordningen i dag, kan det derfor medføre en hævning af opsparet overskud eller negativ indskudskonto
 • Der vil ikke være fradrag for vedligeholdelsesudgifter på ejendommen
 • Da ejendomsskatter fratrækkes i landbrugsvirksomhedens resultat, er der risiko for, at driften fra mindre ejendomme ikke længere kan være overskudsgivende, hvorfor virksomheden skattemæssigt kategoriseres som ikke erhvervsmæssig

Kilde: Sagro

Danske landmænd har i 25 år hjulpet kolleger i Sydøstasien

Danske landmænd på studietur til Cambodia og Vietnam blev i 1994 starten på en langsigtet hjælp til kollegerne i de krigshærgede lande.

Stadig stort behov for vanding

Behovet for vanding er stadig stort i store dele af Danmark, hvor tørkeindekset målt mandag lå mellem syv og ti.

Nordjyske landmænd har vist de vil naturen og miljøet

Ansøgningsrunden for minivådområder 2019 er nu overstået, og her har landmændene i det nordjyske igen vist, at de tager de miljøudfordringer, landbruget står overfor, seriøst.

Driftsleder: Fungerer soen – så fungerer resten

Udfordringerne med tomme søer og gaspustere var store for et år siden på Ødum Engholm ved Hadsten. Et forsøg i besætningen med tang fra de norske fjorde har imidlertid vist sig som problemløser.

Kun de ti procent bedste slagtesvineproducenter lavede overskud i 2018

Kun de cirka ti procent bedste slagtesvineproducenter formåede at lave overskud i deres driftsgren i 2018, viser nye Business Check-tal.

Valggyser i vente for tidligere landboformand

Venstre står til at få tre-fire mandater i Europa-Parlamentet. Den tidligere mangeårige KHL-formand, Asger Christensen, der er EU-kandidat for Venstre, er formentlig lige på vippen til at blive valgt ind.
Side 1 af 1543 (30858 artikler)Prev1234567154115421543Next