Hovsa – der kom et coronavirus

Af landbrugsdirektør Poul Erik Jørgensen

Hvem havde set, at en ny Corona virus ville bryde ud i en provins i Kina i juleperioden.

Og at det ses som begrundelsen for et rentefald til boligejere og landmænd i Danmark.

Corona-virusset er vist en hændelse, som må kaldes »hovsa«, medens konsekvensen for finansmarkederne er mere forudsigelig, når man først er blevet opmærksom på problemstillingen.

Vi omtaler til tiden den slags hændelser som sorte svaner.  Det er et udtryk for, at en ny opdagelse og uforudset erkendelse pludselig ændrer grundlaget i markedet og giver nye reaktioner.

Baggrunden er gammel.  Før, Australien blev opdaget, vidste vi jo i Europa, at svaner er hvide.  I Australien fandt man så sorte svaner, og den faste opfattelse af svaners farve blev dermed udfordret og måtte revideres.

Risikostyring

Med coronavirus gik renterne så ned ad denne gang.  Det kan jo også være tilfældet næste gang, noget uventet sker.

Men risikostyring må tage højde for, at det også kan gå den anden vej.  Og landbruget har en meget stor andel af finansieringen med variabel rente – eller i hvert fald rente med forholdsvis korte perioder med fast rente.

Det er aktuelt særdeles billigt at vælge den faste rente så ensidigt.  

Og det er godt.

Men, den faste lange rente er også billig, tænker jeg.  Det er to billige produkter med forskellige egenskaber.  

Afdrag

Mange landmænd har aktuelt en bedre økonomi end ventet for bare et par år siden. Det giver anledning til afdrag på de dyreste elementer af gælden og der er bestemt fornuftigt.

Men samtidig er det fornuftigt at se samlet på sin finansiering og vurdere, om finansieringsstrategien stadig skal fastholdes; eller om de ændrede økonomiske rammer giver anledning til at korrigere strategien. Det kunne f.eks. være, at reducere rentefølsomheden samt strategien for likviditetsreserve til at modstå en eventuel stor prismæssig nedtur på produkterne.

En mellemvej til mindre rentefølsomhed kunne være at fastholde en variabel rente, men samtidig lægge loft over hvor stor en rentestigning, der kan slå igennem en periode.   RenteMax er et sådant produkt, hvor der nu kan fås et loft i 5 år på 1,0 procent eller et loft på 1,5 procent i 10 år.  

Forventninger

Ved større låneengagementer vil man formentlig typisk sammensætte en strategi med flere lån - og dermed mikse variabel renteelement i eet lån og fastrenteelement i et andet lån.  Men ved mindre engagementer kan det være komplekst, og måske også dyrere, at have flere produkter.  Så kan RenteMax være en løsning.

Når, man ser bagud, kan man beregne, hvad der ville have været den økonomisk optimale finansieringsløsning.  Når, man ser fremad, må man bygge på sine forventninger – men også inddrage erfaringer om, at et »hovsa« kan opstå. Den bedste måde at forberede sig på er arbejde med risikostyring og en finansieringsstrategi samt god sparring med den.

Læs også