Spanien har overhalet Danmark i omkostningseffektivitet

De danske svineproducenter må se sig slået af Spanien og Belgien i kampen om at være Europas bedste til omkostningseffektivitet, viser en analyse for 2019. Samtidig er Spanien klart førende i rentabilitet.

2019 blev året, hvor Spanien distancerede sig fra Danmark på omkostningssiden, viser en rapport over dansk svineproduktions konkurrenceevne, som Seges Svineproduktion har lavet.

- Deres (Spaniens, red.) produktionsomkostninger var 15 øre pr. kg lavere end i Danmark, konstaterer Seges i rapporten.  

Med en produktionsomkostning på 10,56 kroner pr. kg lå Danmark således på en tredjeplads i det internationale netværk, EU-InterPIG, i 2019, mens Spanien lå på andenpladsen med 10,41 kroner pr. kg.

På førstepladsen lå Belgien med en produktionsomkostning, der var hele 36 øre lavere end i Danmark. Seges er dog lidt skeptisk over for, om man kan stole på de belgiske tal, som viser et meget stort fald i lønomkostningerne.

Hvorom alting er, så er der langt op til verdensmestrene i omkostningseffektivitet, som er Canada, USA og delstaten Santa Catarina i Brasilien, der har en fremstillingspris pr. kg slagtekrop på henholdsvis 7,78; 7,91 og 7,92 kroner pr. kg.

Rentabilitet

En ting er omkostningseffektivitet, en anden er imidlertid rentabilitet, og her stikker de spanske svineproducenter klart af fra de danske. I 2019 havde Spanien således verdens bedste rentabilitet med et overskud på 2,26 kroner pr. kg slagtekrop, mens Danmark lå nummer fire med et overskud på 1,67 kroner pr. kg.

Årsagen er blandt andet, at Spanien med 12,67 kroner pr. slagtekrop havde en af de bedste afregningspriser i Europa, mens de danske afregningspriser »kun« var 12,23 kroner pr. kg – i øvrigt med en afstand på 35 øre pr. kg til Tyskland, som landede på 12,58 kroner pr. kg.

De danske producenter lider også under, at den danske produktivitet i fravænnede grise pr. årsso og daglig tilvækst ikke er nok til at opveje øgede byggeomkostninger herhjemme i forhold til Spanien, Brasilien, USA og Canada, fremgår det af rapporten.

Samtidig har Danmark godt nok en lavere foderomkostning pr. kg slagtekrop end Spanien og lavere styk- og kapacitetsomkostninger. Fordelen sættes dog over styr på grund af højere løn- og kapitalomkostninger.

- Den bedre rentabilitet i spansk griseproduktion i forhold til dansk er en kombination af bedre afregningspriser og relativt lave produktionsomkostninger, konkluderer rapporten.

 

Læs også