Nye transportkrav på forkert grundlag

Danske Svineproducenter tager skarpt afstand fra nye højdekrav for transport af smågrise.

- EU-regler sættes til side og der skøjtes let hen over tidligere domsafsigelser. De nye højdekrav for transport af smågrise handler udelukkende om, at man vil begrænse den danske svineproduktion.

Det påpeger Jacob Justesen, der er bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter.

- Det, der foregår lige nu, må vi på det skarpeste tage afstand fra, og det sidste ord er ikke sagt i denne sag. Vi kan ikke acceptere, at der indføres tekniske handelshindringer i strid med EU-retten, og at man ser bort fra fakta og faglighed. Det vil vi kæmpe imod.

Han påpeger, at de politiske partier bag aftalen ignorerer en EU-dom fra 2011, hvor Danske Svineproducenter vandt over Justitsministeriet i en sag om tilsvarende transportkrav.

Medhold i EU-domstol

Foreningen hæfter sig ved, at det politiske flertal, der står bag reglerne i bekendtgørelsen, er godt i gang med at gennemtrumfe et EU-stridigt højdekrav til transport af smågrise.

Foreningen har i flere omgange vundet sager mod Justitsministeriet, og har efterfølgende fået medhold i EU-Domstolen i tilsvarende sager.

- En rapport fra Aarhus Universitet om forhold for smågrise under transport viser, at der ikke er problemer med de nuværende højdekrav i grisetransporter. Det er tydeligt, at det her handler om noget helt andet end grisens forhold under transport.

- Sagen drejer sig om, at et politisk flertal med støtte af NNF og Dyrenes Beskyttelse ønsker at begrænse transporten af smågrise, og det kan vi i Landsforeningen selvfølgelig ikke stå model til, fastslår Jacob Justesen.

Kæmper videre

Ud over Landsforeningen er der kommet kritiske høringssvar fra en række andre organisationer relateret til svineproduktion og transport.

Landsforeningen forventer, at kredsen i samlet trop vil kæmpe mod de planlagte nye krav, der efter deres mening er ulovlige og vil stille danske svineproducenter dårligere end deres kolleger i andre EU-lande.

Læs også