Nyt forlig om kontrol af dyretransporter

Ny, bred aftale betyder, at kontrollen med dyretransporter i højere grad skal målrettes de transportører og landmænd, der gang på gang overtræder reglerne.

Rammerne for, hvordan kontrollen af dyretransporter skal foregå frem til og med 2024, er nu lagt fast.

En aftale, som samtlige partier i Folketinget er med i, er således fredag blevet præsenteret. Der er med aftalen lagt op til, at kontrollen skal gøres mere målrettet. Søgelyset skal i højere grad, end tilfældet er i dag, rette fokus mod de transportører og landmænd, der gang på gang overtræder reglerne og ikke sikrer dyrenes velfærd. Kontrollen skal simpelthen tvinge dem til at overholde reglerne.

- Der er brug for, at vi lægger kontrollen om, så virksomhederne ved, at de ikke får fred, før de får styr på reglerne og giver dyrene ordentlig dyrevelfærd, siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse, som kalder aftalen for et stort fremskridt for dyrevelfærden.

Regeringen forlængede i efteråret 2019 midlertidigt en skærpet kontrol af dyretransporter med grise, der blev indført af den tidligere VLAK-regering, og udvidede den til også at gælde transport af kvæg.

Med den nye aftale er alle dyrearter omfattet. Altså blandt andet også fjerkræ.

Virksomheder, der overtræder reglerne ved en almindelig stikprøvekontrol, vil få flere og mere grundige, opfølgende kontrolbesøg end i dag. Besøg, som de selv skal betale for. Det skal være med til at give virksomheder økonomisk incitament til at sikre god dyrevelfærd.

Med den nye aftale vil Fødevarestyrelsen i 2021 udføre stikprøvekontrol af omkring 10 procent af alle relevante dyretransporter, der kører dyr ud af Danmark. I dag har kun transporter med svin og kvæg et så højt kontroltryk.

Andelen bliver reduceret gradvist til 7,5 procent i 2022 og 2023 for at ende på fem procent i de efterfølgende år. Det sker i takt med, at Fødevarestyrelsen får bedre data til at gå mere målrettet efter virksomheder med dårlig regelefterlevelse, lyder det i pressemeddelelsen.

Fokus på kvægtransporter

Aftalen indebærer også, at der kommer særligt fokus på lange transporter af kvæg til lande uden for EU ved at styrke kontrollen med transportørernes dokumentation forud for rejsen. Derudover vil kontrollen som noget nyt udføre særlig kontrol målrettet virksomheder med øget behov for grundigere kontrol og vejledning eller særlige risikoområder. Det kan eksempelvis være kontrol af adgang til vand på en varm sommerdag.

Som det har været tilfældet siden den skærpede kontrol blev forlænget af regeringen i efteråret 2019, bliver det branchen selv, der får regningen for kontrollen.

Kontrollen kommer på fire år frem til 2024 til at medføre udgifter til kontrol på samlet 214 millioner kroner, hvor gebyrer og afgifter til branchen udgør 193 millioner kroner. 

Det nye kontrolkoncept træder i kraft 1. oktober i år.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

 

Læs også