Generationsskifte: - Vi gør det, vi er gode til

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS har fået næste generation med i virksomheden. Trods en mand mere i ejerkredsen er fokus stadig på at gøre det, som virksomheden er gode til - bygge kvægstalde.

På standen ved Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS er der i år et nyt ansigt. Det er Peter Bisgaard, som den 1. januar i år overtog en tredjedel af virksomheden. Det øvrige ejerskab deles mellem hans far, direktør Karl Bisgaard og Hans Nielsen, som står for maskinafdelingen.

Peter er uddannet bygningsstruktør og startede i virksomheden i voksenlære, hvorefter han tog en kloakmesteruddannelse og i dag styrer forskellige byggeprojekter i virksomheden.

Virksomhedens historie

Entreprenørvirksomheden blev stiftet for omkring 50 år siden af Kristian Hansen og siden 2018 har ejerskabet været delt mellem Hans Nielsen og Karl Bisgaard.

Selvom ingen af de to herrer er på vej ud af firmaet lige nu, har de valgt at fremtidssikre firmaet ved at tage Peter Bisgaard med ind i virksomheden.

- For mig har det egentlig virket ret naturligt. Jeg er kommet her gennem en årrække og kender virksomheden, forklarer Peter Bisgaard.

Omdrejningspunktet er kvæg

Selvom der både bliver bygget til industri, gravet kloakker, bygget stuehuse og grisestalde, så har omdrejningspunktet i virksomheden altid været renoveringer, tilbygninger og nybyg til kvæg.

- Vi har altid haft det sådan, at vi gør det, vi er gode til, siger Karl Bisgaard, og fokus skal fremadrettet stadig være det samme, selvom der med tiden måske også kommer mere arbejde indenfor industrien.

Positiv branche

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen mærker lige nu optimisme i kvægbranchen.

- Vi havde nok forventet, at renten ville sætte tingene lidt i stå, men sådan har det ikke været. Vi har alt det at lave, som vi har plads til, forklarer Karl Bisgaard, som lige nu oplever flere generationsskifter, der giver udvidelser og nye byggeprojekter.

- Kunderne kommer igen. For nogle bygger vi jo for tredje generation, forklarer Hans Nielsen.

Store og små stalde

Der bliver bygget både store og mindre stalde lige nu. Entreprenørvirksomheden har oplevet en stor interesse for at sætte for eksempel malkerobotter ind i mindre stalde.

- Det kan være steder hvor landmanden er fyldt 50 plus, og vælger at bygge om og få sat to eller tre robotter ind og så kører stalden videre 10-15 år for så at lukke ned, forklarer Karl Bisgaard, som også netop har givet tilbud på en stor stald til 600 køer.

- Derfor er det meget individuelt lige nu, hvad der bliver bygget. Og folk henvender sig ofte også et til to år før projektet med deres tanker og ser hvad der er af muligheder.

Klar til Kimbrerskuet

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen er klar til årets Kimbrerskue, lige som de også altid er at finde på Agro Nord.

- Det er vores kerneområde. Vi får en hyggelig snak både med nye og gamle kunder, siger Karl Bisgaard.

- Ja, og så får vi vist flaget, det betyder også meget, supplerer Peter Bisgaard.

Læs også