Video - Der er gået hysteri og faktaresistens i efterafgrøder

Se videoen for neden. Landmænds argumenter bliver ikke taget alvorligt. Og embedsmænd og regeringsfolk rider med på en hysterisk og skinger folkestemning, som ikke har hold i virkeligheden, hvis man spørger landmanden Knud Jeppesen fra Jelling.

Ifølge landmand og samfundsdebattør Knud Jeppesen så er efterafgrøder ikke alene en enorm omkostning for de enkelte landmænd, men også for samfundet, hvor der er tale om et rent spild af hektar og penge.

Og det værste af det hele er, at efterafgrøder, ifølge mange landmænd, ikke engang giver mening at etablere set fra et miljøperspektiv. Tværtimod.

Flere private undersøgelser af marker rundt i landet viser, at hovedafgrøderne nemlig har opbrugt det kvælstof, der var. Så det eneste efterafgrøderne altså gør er at udpine den dyrebare landbrugsjord.

Og så er efterafgrøder oven i købet direkte klimafjendsk, da der skal bruges meget ekstra diesel årligt, for at landmændene kan efterleve kravene.

Sidste skud på stammen er, at den nye regering har fremrykket miljøkravene, så der allerede til næste år skal etableres 380.000 hektar med efterafgrøder. En stigning på 130.000 hektar.

Fremrykningen af miljøkravene er sket helt uden foregående debat i offentligheden, og det har affødt voldsomme frustrationer og spirende protester i landbrugskredse.

(De opmærksomme vil se, at videoen er optaget i begyndelsen af oktober)

Læs også