bannerPos

Vestjysk: Minister, skift spor

- Jeg savner, at man rent faktisk lytter til en faglig og saglig argumentation fra landbrugets side. Det kan jo lade sig gøre. Det så vi for eksempel, da regeringen i juni rullede Landbrugspakken tilbage med andre, strammere kvælstofkrav til landbruget generelt, siger Søren Christensen, formanden for Vestjysk.
28-09-2020 11:26

Regeringens krav om, at landmændene også til næste år skal så efterafgrøder i minimum samme omfang som i år for at nedbringe kvælstofudledning til vandmiljøet, møder kritik hos landboforeningen Vestjysk, som foreslår, at fødevareminister Mogens Jensen skifter spor i kvælstof-politikken og i stedet griber til andre virkemidler.

- I stedet for at blive med at fortælle den samme historie om efterafgrøder, kunne ministeren skrive historie ved at lytte til ønsket om en hurtigere sagsbehandling af de mange vådområder, som landbruget er klar til at etablere, siger Søren Christensen, formand for Vestjysk.

Den vestjyske landboformand har tidligere kritiseret regeringens kvælstofpolitik. Blandt andet i forbindelse med dette års pludselige krav om markant flere efterafgrøder, som nu altså fastholdes, selvom myndighederne ifølge Vestjysk har erkendt, at det bygger på en fejlberegning hos Aarhus Universitet af landbrugets kvælstofudledning.

- Jeg savner, at man rent faktisk lytter til en faglig og saglig argumentation fra landbrugets side. Det kan jo lade sig gøre. Det så vi for eksempel, da regeringen i juni rullede Landbrugspakken tilbage med andre, strammere kvælstofkrav til landbruget generelt, siger Søren Christensen. 

Der vakte det især kritik hos økologer og Dansk Kvæg. De økologiske husdyrproducenter havde ikke haft kvælstof-gevinster ved Landbrugspakken, men stod alligevel til at måtte bruge mindre kvælstof på markerne.  

En ny bekendtgørelse fra Landbrugsstyrelsen viser nu, at myndighederne har lyttet til kritikken. I bekendtgørelsen om økologisk arealtilskud er kvælstofreglerne holdt indenfor de rammer, som Landbrug & Fødevarer stillede forslag om, da regeringen meldte sine stramninger ud.  

- Det genopretter balancen i kvælstofkravene. Der er ikke tale om, at økologerne har fået en fordel. Det er blot en tilpasning af kravene, så økologer ikke rammes hårdere end konventionelle landmænd, når Landbrugspakken rulles tilbage, siger Søren Christensen. 

Suspension af vaccine ophævet

Fødevarestyrelsen har ophævet suspensionen af anvendelsen af vaccinen Suvaxyn PRRS MLV til svin mod PRRS. Producenten Zoetis glæder sig over styrelsens afgørelse.

Glæde over tredoblet pulje til modernisering

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion har længe presset på for at få øget puljen med midler til modernisering og etablering af mere klima- og miljøvenlige slagtesvinestalde. Nu er puljen tredoblet.

Klimaminister glad for delaftale om en klimalov for EU

Der er nu taget det første skridt mod en aftale om en europæisk klimalov. Klimaloven skal sikre, at målet om klimaneutralitet senest i 2050 bliver juridisk bindende, og det er klimaminister Dan Jørgensen (S) godt tilfreds med.

Arla hæver aconto-prisen med 7,50 øre

Arlas aconto-pris for konventionel mælk vil stige med 7,50 øre pr. kg fra 1. november.

Markedspodcasten - Europæisk hvedepris tordner derudaf

Til trods for en stor lagerbeholdning mange steder, så stiger hvedeprisen. Hvordan kan det hænge sammen? Og hvilken betydning har det for planteavlerne? I podcasten bliver der som altid rundet de vigtigste tendenser indenfor afgrødemarkedet. Markedsanalytiker Peter Arendt fra MinAgro - og chefredaktør Jacob Lund-Larsen - gør dig klogere på, hvordan du bør agere.

Vis lederskab i S og V

Sexisme, køn og klima fylder næsten hele dagsordenen og sendefladen i medierne. Og det selv om et af Danmarks højest profilerede erhverv, minkavl og pelsindustri, er ved at bukke under.

EU-strategi støtter fødevareproducenterne

L&F med Martin Merrild i spidsen bakker op om, at Europarådet vil støtte landmænd og fødevareproducenter ved at styrke et mere bæredygtigt europæisk fødevaresystem.

Seks nye tilfælde af ASF i Brandenburg

Nu er der i alt bekræftet 86 tilfælde af afrikansk svinepest i den tyske delstat Brandenburg.

Agtech-virksomhed får ny kapital

Virksomheden TeleSense Inc. har fået tilført 10,2 millioner dollars i kapital for at øge produktionen. Samtidig bliver kendt dansk-amerikaner inden for kornbranchen nyt medlem af bestyrelsen.
Side 1 af 1953 (39060 artikler)Prev1234567195119521953Next