Åbner op for diskret salg af landbrug

Ikke alle ønsker at skilte med, at deres landbrugsejendom er til salg. Nu gør en ny funktion på Nybolig Landbrugs hjemmeside det muligt at sætte landbrugsejendomme diskret til salg.

Når man som landmand beslutter at sætte sin ejendom til salg, kan det være med en flerårig horisont. Det er medvirkende til, at ikke alle ønsker at skilte med, at deres ejendom er til salg. Traditionelt er disse sager blevet håndteret via såkaldt skuffesalg, hvor landbrugsmæglere har fundet frem til den rette køber via deres netværk.

Netværk er stadig et uundværligt værktøj i hverdagen. Men i forbindelse med at Nybolig Landbrugs hjemmeside er blevet relanceret med nyt design, hvor der samtidig er tilføjet en række nye funktionaliteter, herunder »diskretsalg«..

De ejendomme, som indtil for nylig »lå i skuffen«, fremgår nu direkte af hjemmesiden, om end i anonymiseret form uden billede eller angivelse af hverken adresse eller nærmere detaljer. Kun bedriftstype og landsdel fremgår.

Et godt supplement i salgsprocessen

- Som landbrugsmæglere er vores fornemste opgave at hjælpe vores kunder med at sikre så godt et salg som muligt – og gerne hurtigt, siger Henning Forsberg, direktør i Nybolig Landbrug.

- Ikke alle kunder ønsker dog at få udbasuneret, at deres ejendom er til salg. Og nogle kunder foretrækker at lade processen strække sig over lang tid for at sikre, at der bliver fundet den helt rette person til at tage over. Det har vi fuld forståelse for. Og derfor har vi nu gjort det muligt for vores kunder at sætte deres ejendomme diskret til salg på vores hjemmeside.

Flere gode grunde til et diskret salg

En af de landbrugsmæglere, der allerede har gjort flittigt brug af den nye funktionalitet, er Gustav Winther, der er indehaver af ’Nybolig Landbrug Gustav Winther A/S’, som i øjeblikket har flere ejendomme diskret til salg på hjemmesiden.

- Sælger kan have mange gode grunde til at ønske sagen håndteret diskret. Hvis et produktionslandbrug med måske 5-10 medarbejdere bliver sat offentligt til salg, kan det få medarbejderne til at søge væk. Samtidig kan det få leverandører eller andre interessenter til at stille spørgsmålstegn ved fremtiden. Og ejeren befinder sig måske selv i et vakuum, uden at være i stand til at træffe større beslutninger om selve driften, siger Gustav Winther.

En anden gruppe, som ifølge Gustav Winther kan have interesse i et diskret salg, er indehaverne af eksklusive ejendomme såsom godser og palæejendomme.

- »Diskretsalg« er blot endnu en måde at håndtere et salg på. Og flere interesserede har allerede henvendt sig på de ejendomme, vi har sat diskret til salg. Dog regner jeg med, at vi fortsat kommer til at finde langt hovedparten af køberne via vores netværk. Vi har et indgående kendskab til markedet. Og interessen for at købe landbrug i vores område er ganske stor i øjeblikket, fortæller han.

Ikke alle står med armene i vejret

På Fyn oplever Palle Jespersen fra Nybolig Landbrug Gørtz & Jespersen, at stadig flere ønsker at sætte deres landbrug diskret til salg.

- Der kan være mange grunde, men tit hænger det sammen med, at man ikke ønsker at få det blæst ud i nabolaget. Det er jo ikke alle, der ligefrem står med armene i vejret den dag, de ønsker at sælge. Det er en stor beslutning at sætte til salg. Måske har ejendommen været i familiens eje igennem flere generationer, siger Palle Jespersen.

Han understreger samtidig, at ikke to sager er ens. Nogle kunder vil frem for alt bare gerne have ejendommen solgt hurtigst muligt, når beslutningen er truffet. Og så skal der bare annonceres på livet løs.

Del af en modningsproces

Palle Jespersen bemærker i lighed med Gustav Winther, at det på store bedrifter med mange medarbejdere kan være hensigtsmæssigt af hensyn til den fortsatte drift, at gå diskret til værks.

- Her kan det at sætte ejendommen diskret til salg være en del af en modningsproces for ejeren. Det har vi håndteret en del gange og med stor succes. Men hvis det derimod ikke rigtigt resulterer i interessante henvendelser, kan ejeren så vælge at tage skridtet fuldt ud og lade os annoncerer ejendommen offentligt, siger Palle Jespersen.

Læs også