bannerPos

Tilsagn om tilskud til jordfordeling

Hensigten med en ny ordning om jordfordeling er at optimere driften på ejendommene. Undersøg, om det er relevant for dig, lyder rådet. Arkivfoto: Claus Solhøj

AF: SØREN NØRGAARD SØRENSEN

ADVOKAT (L), PARTNER HJULMANDKAPTAIN
18-05-2019 14:21
Klarlæg allerede nu, om der kan være grundlag for en jordfordeling, inden der åbnes for ansøgninger til en ny tilskudsordning, lyder rådet fra Søren Nørgaard Sørensen, advokat og partner, HjulmandKaptain.

Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort, at de forventer, at der pr. 1. juli 2019 åbnes for en ny ordning for erhvervsrettet jordfordeling. Ordningen skal ses som en hjælpepakke i forbindelse med den tørke, mange landmænd oplevede sidste år.

Selve ordningen har hjemmel i en bekendtgørelse, der er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen.

Da der er tale om en bekendtgørelse, der er en administrativ forskrift, er bekendtgørelsen sendt til høring hos relevante myndigheder, offentlige institutioner og øvrige organisationer som for eksempel Landbrug & Fødevarer, hvorfor der stadigvæk kan komme ændringer i ordningen.

Hensigten med ordningen er, at landmænd, der deltager i en jordfordeling, der har til formål at skabe bedre arronderede landbrugsejendomme, har mulighed for at få tilskud.

Forbedring

At der skal skabes arronderede landbrugsejendomme betyder konkret, at den enkelte landmand vil skulle opnå forbedring af sin driftsenhed ved at bytte sig til jord, som gør det muligt at sammenlægge arealer, så de bliver større og nemmere at håndtere med store maskiner.

Forbedringerne kan også være, at der sker en mindskelse af køreafstanden mellem driftsbygninger og omdriftsarealerne, hvormed lokalsamfundet vil opleve mindre kørsel på de offentlige veje med store og tunge landbrugsmaskiner samtidigt med, at udledning af CO2 reduceres.

Det er en betingelse for at kunne komme i betragtning for at få tilskud til erhvervsrettet jordfordeling, at der som minimum indgår 10 lodsejere med mindst 100 hektar til omfordeling, og at det skal kunne sandsynliggøres, at der vil ske en forbedring af driften ved omfordelingen.

Det er herudover en forudsætning, at de deltagende lodsejere lader sig registrere i en frivillig forening, der har sit eget cvr.nr. og Nemkonto, hvortil tilskuddet kan udbetales til.

Ramme

Der er på nuværende tidspunkt bevilget 10 millioner kroner til ordningen, hvoraf 7,8 millioner kroner forventes at blive tildelt til de lodsejere, som deltager i en jordfordeling.

Hensigten med tilskuddet er, at det skal dække transaktionsomkostninger i forbindelse med gennemførelsen af jordfordelingen, som for eksempel udgifter til tinglysning, matrikulære berigtigelser osv.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tilskuddet kun dækker faktisk afholdte omkostninger, og at tilskuddet maksimalt dækker omkostninger op til 3.500 kroner pr. omfordelt hektar.

Derudover er det en forudsætning for udbetalingen af tilskuddet, at der skal være afsagt en kendelse fra Jordfordelingskommissionen om, at projektet kan godkendes.

Vær i god tid

Den frivillige forening, som lodsejerne er forpligtet til at lade sig registrere hos, er den direkte part ved Landbrugsstyrelsen, og det er foreningen, der skal søge om tilsagn om tilskud, ligesom det også er foreningen, der er kontaktperson mellem de forskellige parter i processen.

Hvis det vurderes, at der er potentiale for en erhvervsrettet jordfordeling i ens nærområde, kan der opnås tilskud hertil, hvis betingelserne er opfyldte. Der er dog en del arbejde forbundet hermed, som lodsejerne – eller foreningen – selv skal stå for, hvorfor det er nødvendigt at man er ude i god tid.

Det er således vigtigt at være opmærksom på, at al mødeafholdelse, planlægning, matrikulære berigtigelse, mv., er lodsejerne/foreningen selv ansvarlige for.

- Det er en betingelse for at kunne komme i betragtning for at få tilskud til erhvervsrettet jordfordeling, at der som minimum indgår 10 lodsejere med mindst 100 hektar til omfordeling

Der vil derfor være en række omkostninger, som man som lodsejer selv vil skulle afholde – forhåbentlig vil disse omkostninger dog tjene sig ind ved den driftsoptimering, der opnås ved, at der sker en jordfordeling. Det er i hvert fald det, der er hensigten med ordningen.

Undersøg potentiale

Landbrugsstyrelsen forestår myndighedsarbejdet med henblik på at få afsagt kendelse i det pågældende projekt hos Jordfordelingskommissionen og få kendelsen tinglyst på de ejendomme, der deltager i projektet.

Ordningen er på nuværende tidspunkt sendt i høring, men der er fra Landbrugsstyrelsens side lagt op til, at der kan ansøges om tilsagn til tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger fra 1. juli til den 31. oktober 2019.

Det er derfor vores anbefaling, at det allerede nu klarlægges, om der kan være grundlag for en jordfordeling, således at der er mulighed for at have et færdigt projekt klar til ansøgning, når der åbnes for ansøgninger.

Stille hvedeeksportmarked

Investeringsfondene satte sig på hænderne forud for forlænget weekend i det amerikanske. Argentinsk sojaindustri lider.

Godt år for Gråkjær

Entreprenørvirksomheden Gråkjær har travlt med at projektere og opføre en lang række projekter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og virksomheden har lagt strategien for fremtiden ud fra et marked, der ser positivt ud. Dog med coronakrisen som en joker i branchen.

Udstillere glæder sig til Agromek

Blandt udstillere på Agromek ’21 er der store forventninger til igen at kunne møde landmændene på messestandene.

John Deere sælger SABO til Mutares

John Deere har meddelt, at der er underskrevet en aftale om at sælge SABO Maschinenfabrik til Mutares SE & Co. Overdragelsen er betinget af lovmæssig godkendelse af Federal Cartel Office Bundeskartellamt i Tyskland.

Nyt koncept afløser årets Svinekongres

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Seges Svineproduktion står bag nyt koncept, som afløser årets Svinekongres. Men fokus på faglig viden og netværk bliver – næsten - lige som det plejer.

Svinenoteringen ryger under 11 kroner

For første gang i år kommer noteringen for slagtesvin fra Danish Crown under 11 kroner. Næste uge falder noteringen nemlig med 30 øre til 10,80 kroner.

Nature Energy indgår grøn kæmpeaftale med Shell

Nature Energy og Shell har indgået en stor aftale, hvor Nature Energy sælger biogas til Shell Energy i Europa. Aftalen er til dato den største af sin slags i verden og beviser, at biogas er en vigtig del af den grønne omstilling i hele Europa.

Fælles front mod mulig retssag om efterafgrøder

Landbrug & Fødevarer og de fire landboforeninger, der har afsluttet en juridisk forundersøgelse vedrørende en mulig retssag om efterafgrøder, har nu drøftet de mulige veje i det juridiske spor.

Danskerne køber dobbelt op på økologisk frugt og grønt

Danskerne køber dobbelt op på økologisk frugt og grøntDanskerne er for alvor slået ind på en grønnere levevej. Det er især økologiske frugter og grøntsager, som fylder mere på danskernes grønnere tallerkener. Ifølge Danmarks Statistik er salget af økologisk frugt og grønt steget med 143 procent i årene 2015-19.

Optimer udbyttet med en godt afdrænet mark

Dræning har altid været højt prioriteret på Ultanggaard ved Haderslev. Landmand Asmus Fromm-Christiansen er syvende generation på bedriften og både han og hans far bruger en del tid og penge på dræning. Det fortalte han på en temadag om dræning hos SLF.
Side 1 af 1871 (37406 artikler)Prev1234567186918701871Next