bannerPos

Tilsagn om tilskud til jordfordeling

Hensigten med en ny ordning om jordfordeling er at optimere driften på ejendommene. Undersøg, om det er relevant for dig, lyder rådet. Arkivfoto: Claus Solhøj

Søren Nørgaard Sørensen

Advokat (L), Partner HjulmandKaptain
18-05-2019 14:21
Klarlæg allerede nu, om der kan være grundlag for en jordfordeling, inden der åbnes for ansøgninger til en ny tilskudsordning, lyder rådet fra Søren Nørgaard Sørensen, advokat og partner, HjulmandKaptain.

Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort, at de forventer, at der pr. 1. juli 2019 åbnes for en ny ordning for erhvervsrettet jordfordeling. Ordningen skal ses som en hjælpepakke i forbindelse med den tørke, mange landmænd oplevede sidste år.

Selve ordningen har hjemmel i en bekendtgørelse, der er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen.

Da der er tale om en bekendtgørelse, der er en administrativ forskrift, er bekendtgørelsen sendt til høring hos relevante myndigheder, offentlige institutioner og øvrige organisationer som for eksempel Landbrug & Fødevarer, hvorfor der stadigvæk kan komme ændringer i ordningen.

Hensigten med ordningen er, at landmænd, der deltager i en jordfordeling, der har til formål at skabe bedre arronderede landbrugsejendomme, har mulighed for at få tilskud.

Forbedring

At der skal skabes arronderede landbrugsejendomme betyder konkret, at den enkelte landmand vil skulle opnå forbedring af sin driftsenhed ved at bytte sig til jord, som gør det muligt at sammenlægge arealer, så de bliver større og nemmere at håndtere med store maskiner.

Forbedringerne kan også være, at der sker en mindskelse af køreafstanden mellem driftsbygninger og omdriftsarealerne, hvormed lokalsamfundet vil opleve mindre kørsel på de offentlige veje med store og tunge landbrugsmaskiner samtidigt med, at udledning af CO2 reduceres.

Det er en betingelse for at kunne komme i betragtning for at få tilskud til erhvervsrettet jordfordeling, at der som minimum indgår 10 lodsejere med mindst 100 hektar til omfordeling, og at det skal kunne sandsynliggøres, at der vil ske en forbedring af driften ved omfordelingen.

Det er herudover en forudsætning, at de deltagende lodsejere lader sig registrere i en frivillig forening, der har sit eget cvr.nr. og Nemkonto, hvortil tilskuddet kan udbetales til.

Ramme

Der er på nuværende tidspunkt bevilget 10 millioner kroner til ordningen, hvoraf 7,8 millioner kroner forventes at blive tildelt til de lodsejere, som deltager i en jordfordeling.

Hensigten med tilskuddet er, at det skal dække transaktionsomkostninger i forbindelse med gennemførelsen af jordfordelingen, som for eksempel udgifter til tinglysning, matrikulære berigtigelser osv.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tilskuddet kun dækker faktisk afholdte omkostninger, og at tilskuddet maksimalt dækker omkostninger op til 3.500 kroner pr. omfordelt hektar.

Derudover er det en forudsætning for udbetalingen af tilskuddet, at der skal være afsagt en kendelse fra Jordfordelingskommissionen om, at projektet kan godkendes.

Vær i god tid

Den frivillige forening, som lodsejerne er forpligtet til at lade sig registrere hos, er den direkte part ved Landbrugsstyrelsen, og det er foreningen, der skal søge om tilsagn om tilskud, ligesom det også er foreningen, der er kontaktperson mellem de forskellige parter i processen.

Hvis det vurderes, at der er potentiale for en erhvervsrettet jordfordeling i ens nærområde, kan der opnås tilskud hertil, hvis betingelserne er opfyldte. Der er dog en del arbejde forbundet hermed, som lodsejerne – eller foreningen – selv skal stå for, hvorfor det er nødvendigt at man er ude i god tid.

Det er således vigtigt at være opmærksom på, at al mødeafholdelse, planlægning, matrikulære berigtigelse, mv., er lodsejerne/foreningen selv ansvarlige for.

- Det er en betingelse for at kunne komme i betragtning for at få tilskud til erhvervsrettet jordfordeling, at der som minimum indgår 10 lodsejere med mindst 100 hektar til omfordeling

Der vil derfor være en række omkostninger, som man som lodsejer selv vil skulle afholde – forhåbentlig vil disse omkostninger dog tjene sig ind ved den driftsoptimering, der opnås ved, at der sker en jordfordeling. Det er i hvert fald det, der er hensigten med ordningen.

Undersøg potentiale

Landbrugsstyrelsen forestår myndighedsarbejdet med henblik på at få afsagt kendelse i det pågældende projekt hos Jordfordelingskommissionen og få kendelsen tinglyst på de ejendomme, der deltager i projektet.

Ordningen er på nuværende tidspunkt sendt i høring, men der er fra Landbrugsstyrelsens side lagt op til, at der kan ansøges om tilsagn til tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger fra 1. juli til den 31. oktober 2019.

Det er derfor vores anbefaling, at det allerede nu klarlægges, om der kan være grundlag for en jordfordeling, således at der er mulighed for at have et færdigt projekt klar til ansøgning, når der åbnes for ansøgninger.

Landmænd: Vi vander meget mindre, end kommunen tror

Masser af boringer til markvanding er ikke i brug i Aabenraa kommune. Men det tror kommunen, lyder det fra LandboSyd. Og det giver landmændene problemer med at få tilladelser.

18.000 gæster fredag og regnvejr lørdag i Odense

Efter en flot start i solskin er det fynske dyrskue druknet i regn i dag, hvor de bedste dyr blev kåret. Til gengæld er vejrudsigten lovende for skuets sidste dag søndag.

Den nye ferielov – er din virksomhed klar

Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, som betyder, at lønmodtageren kan afholde ferie samtidig med, at den optjenes.

Vandforsyningsselskab ønsker samarbejde med landmænd

Trefor Vand, Danmarks fjerdestørste vandforsyningsselskab, står over for at skulle lave hundredvis af aftaler med landmænd om pesticidfri drift nær vandboringer. Selskabets virkemiddel lige nu er frivillige aftaler. Selskabet vil lave aftale både inde og uden for BNBO.

Agromek-bussen er stort set fyldt til Borgeby

Der er ved at være fyldt op i Agromek-bussen, der kører fra Midtjylland til Sydsverige i forbindelse med Borgeby Fältdagar den 26. juni. Men det er stadig muligt at komme med.
Side 1 af 1565 (31282 artikler)Prev1234567156315641565Next