Udfordringer og visioner

Så længe jeg kan huske, har landbruget peget tilbage og fortalt om det, som de allerede har gjort. Men i 2019 begyndte dansk landbrug at pege fremad.

Danish Crown offentliggjorde i marts 2019 visionen om, at deres svinekød skal være CO2 neutralt i 2050, og at de vil reducere deres CO2-udledning med 50 procent i 2030. Samtidig vil Danish Crown fremme arbejdsvilkår for ansatte i landbruget og grisenes velfærd. 

Kort efter kom Arla også på banen. Andelsmejeriet vil i kæden fra ko til køkkenbord reducere udledningen af CO2 med 30 procent pr. liter mælk i løbet af det næste årti og være CO2-neutrale inden 2050. Arla vil også fremme biodiversiteten i alle syv Arla-lande og øge vores fælles adgang til naturen.

Landbrug & Fødevarer sluttede festen med en overordnet vision om, at det samlede landbrug skal blive CO2 neutralt i senest 2050. Formand for L&F, Martin Merrild, gik stolt forrest med dette.

Overhalet af udviklingen

Tænketanken Frej kvitterede. Landbruget havde vist mod. Visioner vidner om en tro på egen fremtid. 

Udviklingen i samfundet overhalede dog hurtigt landbrugets visioner. En håndfuld måneder senere fik vi et klimavalg og et næsten enigt Folketing, der gik sammen om, at Danmark skal reducere vores CO2-udledning med 70 procent i 2030. 

Landbrugets 2050-målsætning var allerede blevet overbudt. 

Globalt set står landbruget og fødevareproduktionen for en fjerdedel af verdens CO2-udledning, og dansk landbrug står for cirka den samme udledningsandel i det danske CO2-regnskab. 

Vi ved, at vi kan mindske CO2-udledningen på energiområdet ved at gå fra fossil energi til vedvarende energi. På transportområdet kan vi gå fra benzin til el og brint.

Vi ved ikke, hvad vi skal gøre på fødevareområdet. At gøre tingene lidt bedre hvert år er ikke nok til at nå hverken regeringens eller egne klimamålsætninger. 

Klimabidrag

I Frej tror vi på, at landbruget kan blive et erhverv, der ikke kun er klimaneutralt, men faktisk bidrager til klimaet. Det kræver dog, at landbruget bliver for mere end landmanden, og at visioner ikke er noget, der sættes hver tiende år, men som hele tiden udvikler sig i takt med samfundet og verden.

I en undersøgelse foretaget af Deloitte forventer 70 procent af de adspurgte millennials, at deres arbejdsgiver fokuserer på løsningen af samfundsmæssige problemer, og halvdelen foretrækker at arbejde for en formålsdrevet virksomhed.

Måske er bæredygtighedsdagsdagsordnen det bedste, der kunne ske for dansk landbrug? Det tvinger landbruget til at tænke nyt. Bæredygtighedsudfordringerne i landbruget gør, at det er ‘the place to be’, hvis man vil gøre verden bedre og grønnere.  

Landbruget er begyndt at vise unge, der har noget mellem ørerne, smag på livet og ambitioner på egne og verdens vegne, at det er i fødevareerhvervet, man kan skabe et meningsfuldt liv og gøre en reel positiv forskel. 

Tænk sig at kunne gøre verden bedre ved at producere sunde fødevarer. Produktion af fødevarer er ikke længere målet i sig selv. Det er midlet til at skabe en bedre verden.

Ord

Jeg er jeres historie

Men jeg kender den ikke

Jeg er skabt i jeres billede

Fik mit skoletøj fra Hatting

Hos os taler vi ikke om visioner og projekter

Vi taler om rammevilkår og retssager

Hvad er det I vil?

Hvordan vil I huskes?

Forhistorien står skrevet i industrialisering og gældssanering

Fremtiden. Den lader vi andre om at bestemme.

Hvad tænker du på før, at du skal sove?

Jeg tænker på mad, og jeg tænker på mad igen, når jeg står op

Det må man da kunne tjene penge på

 

Læs også