Der skal mere højspænding i jorden

40 procent af de nuværende højspændingsledninger på mellem 132 og 150 kV skal lægges i jorden. Det er resultatet af en ny politisk aftale.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er blevet enige om at ændre udmøntningen af puljen til kabellægning af den del af højspændingsnettet, der betegnes 132-150 kV.

Aftalen betyder, at der kan kabellægges op mod 40 procent mere af de eksisterende 132-150 kV-luftledninger for de samme midler.

Den nye aftale betyder også, at naboerne til nye 400 kV-net får samme vilkår om øget kabellægning, som man politisk lovede borgerne i de kommuner i Syd- og Vestjylland, der berøres af en ny 400 kV-forbindelse fra Vestjylland til den dansk-tyske grænse. Konkret betyder det mulig kabellægning af nye 400 kV-net og fuld kabellægning af nærliggende 132-150 kV-luftledninger, det vil sige kabellægning af det teknisk mulige.

Fokus på at skåne naturen

- Den grønne omstilling og elektrificeringen af samfundet medfører et øget behov for ny infrastruktur og flere højspændingsledninger. Men med den nye aftale sikrer vi betydelig mere kabellægning og altså færre gener i landskabet. På den måde understøtter vi, at den kommende udbygning af elnettet bliver så skånsom som mulig for borgerne og naturen, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Tidligere er det blevet vedtaget af lægge en række kabler i Syd- og Vestjylland i jorden i forbindelse med anlæggelsen af den såkaldte Vestkystforbindelse, også kendt som elmotorvejen.

Puljen forventes at række til at kabellægge cirka 550 kilometer af de eksisterende 132-150 kV-luftledninger forventeligt frem til 2030. Med puljen og den besluttede kabellægning i Syd- og Vestjylland på 243 kilometer svarer det til, at man graver cirka halvdelen af de knap 1.700 kilometer 132-150 kV-luftledninger i Danmark ned. 

Løber i store dele af Danmark

På trods af de nye anlægsarbejder, der har været i gang i de senere år, og som fortsætter de kommende år med 400 kV-forbindelser, der hovedsagligt sker med brug af luftledninger, er der fortsat store dele af det danske elnet, der er baseret på 132-150 kV-ledninger. 

Det gælder blandt andet på det østlige Sjælland, hvor Energinet tidligere i år valgte at erstatte højspændingsmaster med jordkabler i en strækning på 20 kilometer fra ledninger på 132 kilovolt, der løber mellem Stasevang vest for Hørsholm og Teglstrupgård vest for Helsingørm, da de nuværende luftledninger efter over 50 års drift er blevet for gamle.

V: En række fordele

Ifølge energi- og forsyningsordfører hos Venstre, Carsten Kissmeyer, er der en række fordele ved den nye aftale.

- Vores grønne ambitioner øger behovet for elektrificering i alle dele samfundet. For Venstre er det vigtigt, at den grønne omstilling sker med respekt for borgernes penge og til mindst mulig gene lokalt. Derfor er vi i Venstre glade for, at vi med aftalen får flest mulige højspændingsledninger i jorden for pengene. Det er til gavn for både samfundsøkonomien, forsyningssikkerheden og borgerne, siger han.

Samtidig er det en del af aftalen, at nye 400 kV-forbindelse skal lægges i jorden med kabler, hvor det er teknisk muligt. De kommende jordlægninger kommer til at ske samtidig med, at de nuværende luftledninger på 132-150 kV står overfor gennemgribende reinvesteringer, fremgår det af tillægsaftalen.

Parterne skal senest i 2025 tage stilling til, om der skal lægges flere af de nuværende 132-150-kV ledninger i jorden, når den nuværende pulje forventeligt er brugt op i 2030.

hka
 

Læs også