Konference skal igen klarlægge el-motorvejsproblematik

Efter flere presseafsløringer går regeringen nu ind i sagen om en mulig kabellægning af vestkystforbindelsen, den såkaldte el-motorvej. En konference skal gøre det klart, hvor meget af forbindelsen, som kan lægges i jorden.

I den kommende tid sender klimaminister Dan Jørgensen (S) en invitation ud til en høring på Christiansborg. Og det er ikke en hvilken som helst høring, hvis man bor i Vestjylland. Høringen tager nemlig udgangspunkt i en række artikler i dagbladet Jyllands-Posten, der har rejst tvivl om, hvor meget af højspændingsledningerne i Vestkystforbindelsen, den såkaldte el-motorvej, der kan lægges i jorden.

Anlægget, der efter planen skal løbe fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse og stå færdig i 2023, har været genstand for enorm debat i de områder, det skal gå igennem, fordi det vil indebære bygning af 35 meter høje master.

Energinet, der står for anlægget, har tidligere slået fast, at det kun er en brøkdel af ledningerne, der kan lægges i jorden. Men rigtigheden i den oplysning har en række artikler i Jyllands-Posten sat spørgsmålstegn ved, og derfor inviterer klimaminister Dan Jørgensen nu til en konference, der skal klarlægge sagen yderligere.

- Når man læser de seneste dages dækning af sagen, kan jeg sagtens forstå, at man bliver i tvivl om, hvad der er muligt og ikke muligt. Derfor skal vi have alle perspektiver frem, så vi får klarhed om sagens fakta. Hvor meget, det er muligt at grave ned, og samtidig drive et sikkert elnet, skal og må være et teknisk spørgsmål, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Canadiere skal holde oplæg

De forskere, der har udtalt sig i medierne om mulighederne for kabellægning, vil blive inviteret til at holde oplæg, ligesom Energinet og det canadiske konsulenthus WSP vil blive inviteret til at præsentere deres konklusioner om muligheder for kabellægning. Andre, der måtte ligge inde med bud på tekniske løsninger, som ikke går på kompromis med danskernes elforsyningssikkerhed, vil også være velkomne til at fremlægge deres bud.

- Det her har stor betydning for mange borgere i Syd- og Vestjylland. Vi skylder dem, der bliver berørt af den nye forbindelse, at få skabt klarhed om, hvad der teknisk muligt. Hvis nogen mener, at Energinet og WSP har overset noget i deres analyser, er de meget velkomne til at hjælpe med at få det fulde billede frem, tilføjer Dan Jørgensen.

En række udenlandske forskere har overfor Jyllands-Posten sagt, at det er teknisk muligt at lægge hele den 170 kilometer lange ledning i jorden, men til en væsentlig højere pris, end hvad Energinet har kalkuleret med i den business case, som byggeriet er baseret på.

Samtidig er det kommet frem, at Energinet i forbindelse med en uvildig rapport om byggeriet havde bedt føromtalte WSP om at få fjernet en række bemærkninger. Jyllands-Posten skriver, at konferencen efter planen skal afholdes i løbet af et par uger.

Læs også