Landmænd vinder del-sejr i Kriegers Flak-sag

Energinets fravigelse af gæsteprincippet i sagen om kablerne til havmølleparken Kriegers Flak er så principiel, at sagen skal direkte til Landsretten. Byretten afviste ellers først at sende sagen videre. Vigtigt, siger landmændenes advokat.

Det bliver Landsretten, der som første retsinstans skal tage stilling til, hvorvidt det er i orden, at det statsejede selskab Energinet via ekspropriation har tvunget en række landmænd på Østsjælland til at fravige gæsteprincippet i forbindelse med nedgravningen af den kæmpemæssige ledning, der forbinder havmølleparken i Kriegers Flak med elnettet på land.
Det er resultatet af næsten et års tovtrækkeri mellem landmændenes advokat Søren Nørgaard Sørensen og det danske retssystem. Bag landmændene er Landbrug & Fødevarer og landboforeningen Gefion, og for dem har det været vigtigt at få sagen sendt direkte til Landsretten, da man mener, at sagen yderst principiel.
Gæsteprincippet handler nemlig om, hvem der skal betale, hvis dele af den på land 100 kilometer lange ledning en dag skal flyttes. En regning, der kan løbe op i mange, mange millioner kroner, og altså i værste tilfælde føre til konkurs for landmændene.
- Det her er en delsejr til landmændene og til lodsejerne. 
- Når Landsretten er den første instans, så har det den fordel, at hvis det kommer dertil, så kan man anke direkte til Højesteret.
- Samtidig så går det også imod Energinets hovedsynspunkt, som jo er, »at hvorfor spilder vi tiden på det her med retssag. Sådan gjorde vi også 80’erne og 90’erne«, siger Søren Nørgaard Sørensen.
Han forklarer, at Energinet har fremført, at formuleringen man har benyttet i de deklarationer – som altså er de aftaler, landmændene via ekspropriation, er tvunget ind i – alene er en opretholdelse af hidtidig praksis. 

Byretten afviste

 I første omgang havde byretten i Kolding – hvor sagen er anlagt, da det her her, Energinet har sit hovedsæde – afvist at sende sagen videre til Landsretten, da man vurderede, at sagen ikke er principiel. Det førte til, at Søren Nørgaard Sørensen klagede til Procesbevillingsnævnet, som man skal, hvis byretten afviser at sende ens sag videre. Her vendte nævnet, som har en højesteretsdommer som formand, tilbage med et svar om, at man fik tilladelse til at kære byrettens afgørelse til Landsretten. Og netop nu er Landsretten så vendt tilbage med endeligt svar om, at man også mener, at spørgsmålet om fravigelse af gæsteprincippet ved ekspropriation er principielt.
- Det er rigtig, rigtig vigtigt, at Landsretten – og i øvrigt også højesteretsdommeren i Procesbevillingsnævnet – nu siger, at vi altså ikke kan være helt sikre på, at fravigelsen er gæsteprincippet ved ekspropriation, er gammel praksis. Faktisk udtaler Landsretten direkte, at der ikke foreligger nyere højesteretspraksis, som udtrykker dette. De siger nu, at de i hvert fald ikke har set det før. Havde de det, så havde vi nemlig ikke opfyldt betingelserne for at få sagen sendt videre som en principiel sag.
- Så Energinets hovedsynspunkt om, at det de har gjort, bare er som man altid har gjort og fuldstændig afklaret praksis, det har vi nu fået en total opbremsning for, siger Søren Nørgaard Sørensen.

Wakeup-call

I sagen om Kriegers Flak, hvor ledningen nu er kommet i jorden, har ekspropriationskommissionen i alle tilfælde dømt til Energinets fordel, når de har skullet afgøre sagerne. Ifølge Søren Nørgaard Sørensen bør Landsrettens nylige afgørelse i Kriegers Flak-sagen være et wake-up-call for kommissionerne i hvert fald i det mindste således, at de ikke mere bare uden videre følger Energinets synspunkter som hidtil. 
Det bør blandt andet få betydning i Vestjylland, hvor man har en lignende sag som Kriegers Flak i forbindelse med etableringen af to havmølleparker i Vesterhavet. Også her er Søren Nørgaard Sørensen advokat for flere lodsejere.
- Nogle gange har man kunnet få en opfattelse af, at både Energinet og ekspropriationskommissionerne har trukket lidt på smilebåndene, når vi har bragt det her spørgsmål op. Så man har måske som lodsejer gået og følt sig lidt dum over, at man overhovedet har anlagt den her sag, men det her er udtryk for, at vi altså ikke er dumme. Der er noget principielt over det her, og det glæder vi os til at få vurderet, siger advokaten.
Han understreger, at denne del-sejr ikke siger noget om, hvordan retssagen på et tidspunkt ender.
- Selvfølgelig har det her ikke noget at gøre med den endelige afgørelse. Det ved vi ikke noget om. Vi kan stadig lige så godt tabe, som vi kan vinde. Men hovedsynspunktet om, at det her bare er en fast retspraksis, som vi har haft altid, den går ikke, siger Søren Nørgaard Sørensen.

Landsretten i 2020

Det var i juni sidste år, at Landbrug & Fødevarer og Gefion valgte at stævne Energinet. Næste skridt er, at der formodentlig umiddelbart efter sommerferien skal afleveres en replik til Landsretten, som er et svar til det svarskrift, som Energinet har udarbejdet, efter at selskabet blev stævnet.
- Og så ruller sagen, så er der kommet skred i den igen. Og så tror jeg, at det er realistisk, at vi får sagen for Landsretten i løbet af 2020, siger Søren Nørgaard Sørensen.

Tilfreds formand

Fra Torben Hansen, formand for Gefion, er der stor tilfredshed med, at der nu endelig kommer skred i den langstrakte sag om Kriegers Flak. Stævningen fandt sted i juni sidste år, men tilbage i 2016 forsøgte landboforeningen forgæves på vegne af sine medlemmer at indgå i dialog med Energinet.
- Det har taget rigtig, rigtig lang tid. Og det er glædeligt, at vi nu kan få gang i den her fuldstændigt principielle sag om gæsteprincippet. Jeg er rigtig glad for, at vi har fået rejst sagen, for vi kan jo se på andre sager, at når man nu bare skal lave en simpel el-ledning eller kloakledning, så forsøger man også at få skrevet gæsteprincippet ud af aftalerne. Så her har vi brug for en helt principiel afgørelse, siger Torben Hansen.
 

Læs også