Fra genbrugstræ til ren stokerflis

Der er godt gang i den hos Tonny Madsen A/S ved Svendborg. Storm P-anlægget hos Genknus Fyns afdeling i Heldager i Svendborg, der forvandler genbrugstræ til kvalitetsflis, er blot en enkelt proces i et stort foretagende.

Den anden og mere fine kvalitet flis, der ligger på lager, er fortrinsvis målrettet hestefolket, der anvender den som strøelse. Råvarerne ligger ude på pladsen i store grovsorterede stakke. Knuseren på pladsen klarer den første bearbejdning af træet.

Det er lidt af et Storm P-anlæg, der står bag den kvalitetsflis, der i den anden ende kommer ud, dels som stokerflis og dels som fin flis til strøelse til heste.


75 procent af alt det, som kommer ind til sortering og forarbejdning hos Genknus Fyns to afdelinger, kan genbruges.

Telefonen ringer – igen. Lastbiler, private og håndværkere med trailere triller over brovægten – med og uden læs, og medarbejdere og kunder træder ind og ud af kontoret med beskeder og spørgsmål.

Driftsleder for en stor del af entreprenør Tonny Madsens store foretagende i og omkring Svendborg, Torben Lund Davidsen har en travl og ikke mindst alsidig arbejdsplads.

Med base fra kontoret hos Genknus Fyns afdeling i Heldager står han dels for overblik og logistik på virksomhedens to modtagepladser i henholdsvis Svendborg og på Industrivej i Ringe, men også for at udarbejde tilbud på entrepriser, sætte folk i gang på nye pladser, udtage miljøprøver forud for nedbrydningsprojekter og indimellem det hele, besvare spørgsmål fra kunder og samarbejdspartnere pr. telefon eller direkte ude på pladsen.

- Jeg er lidt inde over det hele, lyder det fra driftslederen, der påpeger, at særligt miljøsanering og dokumentation er en stor del af hverdagen i denne branche.

Ved hans ansættelse som driftsleder for 10 år siden, kom han fra en lidt anden branche.

- Før var jeg 33 år hos Carlsberg med mit eget depot. Jeg kendte imidlertid Tonny (Madsen, red.), og det var sådan det kom i stand med jobbet her, fortæller Torben Lund Davidsen, der er jævnaldrende med sin chef der netop har fejret 60 år.

Fra affald til genbrug                                                   

75 procent af alt det, som kommer ind til sortering og forarbejdning hos Genknus Fyns to afdelinger, kan genbruges. Der er hovedsageligt tale om byggeaffald, der kommer ind til sortering og senere genanvendelse, men også affald fra de kommunale pladser, som de pågældende pladser ikke er i stand til at kildesortere.

Tilbage står Genknus Fyn med knust beton, tegl og asfalt, der efterfølgende videresælges til for eksempel vejfyld og parkeringsanlæg, jern og metal køres til virksomhedens afdeling TM Metal i Svendborg, plastik køres til plastikafdelingen på Bodøvej i Svendborg, hvor det modtages, omlastes og køres til rens og sortering hos Reno Fyn i Nyborg, som også er en af virksomhedens mange samarbejdspartnere.

Hver måned modtager Genknus Fyn også omkring 100 tons træ. En del af det som rent træ, mens andet er en del af alt det, der sorteres fra i affaldet fra nedbrydning.

- Alt A2-træ køres til Novopan, hvor det genanvendes til spånplader. Det øvrige træ bliver derimod forarbejdet og sorteret til to slags flis, forklarer Torben Lund Davidsen, der viser det store lager af flis frem, som virksomheden har under tag.

Flis til stokerfyr, haver og heste

Ifølge driftslederen må stokerflis ikke have en vandprocent på mere end 16 procent, og her er det hovedsageligt mindre virksomheder og landbrug, der opkøber det oprensede flis til deres stokerfyr.

- Desuden er den lyse flis eftertragtet blandt havefolk og anlægsgartnere. Der bliver hentet mange trailerfulde til det formål, lyder det fra driftslederen, der netop hilser på den næste kunde, der skal have flis til haven.

Den anden og mere fine kvalitet flis, der ligger på lager, er fortrinsvis målrettet hestefolket.

- Det er blevet et meget populært og billigere alternativ til træpiller at strø op med i hestebokse. Vi kan tydeligt høre, at de snakker sammen derude i stalde eller på stævnepladser. Der bliver i hvert fald efterhånden hentet mange trailerfulde, ligesom vi får mange forespørgsler på kvaliteten i forhold til brug som strøelse, påpeger Torben Lund Davidsen, der også sælger den grovere type af flis til hestfolk, der har problemer med mudrede folde.

Storm P-anlæg sikrer kvaliteten

- Motoren der er fra en elevationsseng.

Torben Lund Davidsen peger på en del af det enorme flis-anlæg, som virksomheden selv har bygget op ud fra et ældre anlæg, der er blevet hentet hjem fra Norge.

Han forklarer nærmere, hvordan det værk, som han selv kalder for lidt af et Storm P-anlæg, kan frarense både magnetisk og andet affald, og hvordan det kan knuse og sortere træet efter størrelse.

Anlægget, der sikrer den høje kvalitet af flis, står under tag og arbejder, imens råvarerne ligger i stakke ude pladsen, hvor alt der kommer ind sorteres og knuses, inden den sidste forarbejdningsproces kan klares.

En virksomhed med mange afdelinger

Tonny Madsen har ikke alene kunne fejre sin fødselsdag forleden, men også sit 40-års jubilæum med virksomheden, der i dag tæller godt 50 medarbejdere.

- Det hele startede, da Tonny Madsen overtog sin farfars grusgrav og vognmandsforretning. Siden har det udviklet sig på entreprenørdelen og ikke mindst nedbrydningsdelen, der er en stor del af virksomhedens opgaver i dag, forklarer Torben Lund Davidsen om hans arbejdsgiver, der udover at være en ihærdig handelsmand, der fortsat er lidt af en iværksætter, stadig ofte er at finde i en af maskinerne ved de største nedbrydningsprojekter.

I dag omfatter Tonny Madsen A/S en virksomhed, der udover Genknus Fyn, også tæller en vognmandsforretning, TM Metal og skrot, TM Havn, der står for kystsikring og broer, Flintholm Sten & Grus, der blandt andet råder over sandsugeren Sandholm, samt entreprenørfirmaet J. Clausen, der fortrinsvis arbejder indenfor vand og affald, samt fjernvarme.

Læs også