Millioner til eldrevne varmepumper

Energistyrelsen har hér i december tildelt 26,2 mio. kroner tildelt til eldrevne varmepumper i fjernvarmesektoren

Energistyrelsen har i starten af december i år tildelt støtte til otte fjernvarmeværkers investeringer i store, eldrevne varmepumper for i alt 26,2 millioner kroner.

Tilskudsordningen har til formål at fortrænge kul, olie eller naturgas i fjernvarmeproduktionen i Danmark. Det forventes, at flere af projekterne bliver sat i drift i 2022.

Energistyrelsen giver nu tilsagn på 26,2 millioner kroner fra tilskudsordningen ”Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion” til otte varmepumpeprojekter.

Varmepumperne medvirker til at fortrænge fossile brændsler i fjernvarmeproduktionen, og dermed bidrager projekterne til den grønne omstilling i fjernvarmesektoren i Danmark.

Dette markerer afslutningen på anden ansøgningsrunde til tilskudsordningen. Tidligere på året er der givet tilsagn til 12 varmepumpeprojekter.

Tilskudsordningen

Tilskudsordningens anden ansøgningsrunde sluttede 31. oktober 2021.

Virksomheder med en fjernvarmeproduktion baseret på mindst 50 procent kul, olie eller naturgas havde mulighed for at søge tilskud til en eldrevet varmepumpe.

Energistyrelsen har i denne ansøgningsrunde modtaget otte ansøgninger om varmepumpeprojekter fra interesserede værker. Ansøgningerne omfattede opstilling af eldrevne varmepumper med en samlet varmekapacitet på 39,7 MW og med en samlet anlægspris på cirka 287 millioner kroner.

De 20 tilsagn, som er givet i år, udgør tilsammen 57,2 millioner kroner.

Læs også