Danmarks største energi-ø på land

Virksomheden BioCirc vil opføre to cirkulære bioøkonomiske klynger i Vesthimmerland, der vil skabe over 150 grønne arbejdspladser, investeringer for milliarder i lokalområdet og gøre Vesthimmerland førende i den grønne omstilling.

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har sagt ja til virksomheden BioCirc, som over de næste 3-4 år vil bygge to energi-øer med solceller, vindmøller og biogasanlæg i Vesthimmerlands Kommune.

Projektet skal understøtte, at de fire energikilder el, brændstof, varme og gas alle transformeres til grøn energi. En omstilling, der vil gøre Vesthimmerlands Kommune mere end selvforsynende af vedvarende energikilder.

Det skal skabe arbejdspladser, billigere fjernvarme, adgang til grøn energi, forøgede skatteindtægter og en fond, der skal skabe nye anlægsaktiver i form af sportshaller, parker, natur og gangstier med videre, oplyser BioCirc.

Bag selskabet BioCirc står Maigaard & Molbech, der forvalter formuerne for en række velhavende danske familier.

Det starter med biogas

Vesthimmerlands Kommune vil blive en af landets førende klima-kommuner, når det gælder om en total grøn omstilling. Det samme sker lige nu i Viborg, som er i gang med et lignende projekt.

Den første energi-ø bliver Vesthimmerlands Biogas på Holmevej mellem Farsø og Aars, oplyser kommunen på deres hjemmeside. Anlægget skal udvides.

Alle selskaber indenfor energiøen registreres i Vesthimmerland, og derfor vil den kommunale andel af selskabsskatten tilfalde Vesthimmerland.

Ambitionerne er døbt Vesthimmerland Go Green og BioCirc-projektet vil med den fulde opførelse blive Danmarks største energi-ø på land.

Vesthimmerland bliver en foregangskommune

Det var et enigt byråd, som tidligere på sommeren valgte at gå videre med projektet, som dog stadig er så nyt i processen, at der ikke er en tidshorisont eller en egentlig plan. Det kommer. Nu gælder det først et møde med BioCirc for at blive mere konkrete på selve projektet, som borgmester Per Bach Laursen kalder det største i sin tid som både borgmester og byrådspolitiker i kommunen.

- Vesthimmerlands vision om at være en aktiv del af den grønne omstilling kan tage et kvantespring ved indgåelse af denne aftale med BioCirc. Landbruget er et betydningsfuld erhverv i Vesthimmerland og udover at producere højkvalitets fødevarer, produceres der også store mænger biomasse som et biprodukt. Biomassen er nødvendig for at producere biogas, og med BioCirc’ model kan der produceres flydende brændstof, som kan anvendes i eksempelvis biler, skibe og landbrugsmaskiner, siger borgmester Per Bach Laursen.

- Her kan vi i hvert fald sige, at stedbundne potentialer kan skabe udvikling af kæmpe betydning. Med BioCircs ambitioner og investeringer for milliarder i Vesthimmerland vil vi blive en grøn foregangskommune med enorme gevinster til klimaet, det lokale erhvervsliv og vores borgere, siger Per Bach Laursen.

Læs også