Nye genteknologier passerer første EU-hurdle

EU's miljøudvalg har godkendt et forslag om at tillade brugen af genteknologier som Crispr, der kan få stor betydning for landbruget. Det gælder dog ikke økologi.

Onsdag var der møde i EU's miljøudvalg, hvor en af de varmeste kartofler på landbrugs- og miljøområdet, brugen af nye genteknologier i planteforædlingen, skulle behandles. Og forslaget, der kan få stor betydning for fremtidens landbrug, blev stemt igennem. Det oplyser EU-parlamentet i en pressemeddelelse.

Med forslaget vil genediteringsteknologien, der kan efterligne processer, der findes i naturen, bare i et væsentligt hurtigere tempo, blive taget ud af GMO-direktivet, og dermed blive tilgængelige for blandt andet planteforædlere, også i Danmark.

Hvis og når forslaget kommer i mål, vil det have stor betydning for både planteavl, men også for bæredygtighed, lyder det i en kommentar.

- Det her forslag er afgørende for at styrke europæisk fødevaresikkerhed på en bæredygtig måde. Nu har vi endelig chancen for at implementere regler, der omfavner innovation, og jeg ser frem til at få gjort forhandlingerne med EU-parlamentet og ministerrådet færdig så hurtigt som muligt, siger den svenske EU-parlamentariker Jessica Polfjärd, der står som såkaldt rapporteur for forslaget, og nu skal medvirke i det videre forløb i EU-systemet.

Det risikerer at bremse udviklingen, at stort set al ny forædling vil blive baseret på nye teknikker, fordi de ganske enkelt kan gøre forædlingsarbejdet meget mere præcist og meget hurtigere. Det vil sige, at der vil blive meget mindre fokus på forædling af sorter, der også kan anvendes af økologer

Lone Andersen, næstformand, Landbrug & Fødevarer

Økologer holdes udenfor

Til gengæld var der under mødet i EU's miljøudvalg enighed blandt medlemmerne om, at det fortsat ikke skal være tilladt for økologer at bruge teknologien, da det kræver yderligere overvejelser. Og det ærgrer næstformand i Landbrug og Fødevarer, Lone Andersen.

- Det risikerer at bremse udviklingen, at stort set al ny forædling vil blive baseret på nye teknikker, fordi de ganske enkelt kan gøre forædlingsarbejdet meget mere præcist og meget hurtigere. Det vil sige, at der vil blive meget mindre fokus på forædling af sorter, der også kan anvendes af økologer, siger hun i en skriftlig kommentar til Effektivt Landbrug.

Og faktisk vil økologer have et større behov for at kunne få del i teknologien, siger formand for økologisektionen i L&F, Hans Erik Jørgensen.

- Vi er som økologer meget afhængige af kvaliteterne på de sorter, vi bruger i vores produktion. Afgrødernes sygdomsresistens, deres konkurrenceegenskaber overfor ukrudt og udnyttelsen er næringsstoffer er ekstra vigtige i økologien, fordi vi ikke kan sprøjte og gøde som i den ikke-økologiske produktion. Her er vi overbeviste om, at de nye teknikker virkelig kan sætte fart i udviklingen af de robuste sorter, og det er ærgerligt, at vi som økologer bliver frataget valgmuligheden. Vi ville gerne, at økologerne selv kunne vælge, siger han.

Næste skridt mod en godkendelse af brugen af teknologien skal efter planen tages, når EU-parlamentet skal tage stilling til forslaget på deres plenarsamling fra 5-8 februar. Derefter kan parlamentet starte forhandlinger med EU-landene.

Læs også