Fluerne skider på elektronikken

Hvis man som bygherre vil være frontløber med landets første IntelliFarm-stald med vægtstyret fodring, må man regne med en vis grad af uforudsigelig under indkøringen. Generelt er Lars Jensen, Stensager Svin nær Aars, dog begejstret for sin nye stald.

- Min far havde ret. Jeg skulle have afsat et beløb til indkøring af den nye stald. Med et helt landmandsliv af erfaringer, herunder flere staldbyggerier, ved han måske nok ikke præcis, hvad der kan ske under en indkøring, men hans erfaring siger ham, at noget vil ske.

Lars Jensen, Stensager Svin nær Aars i Himmerland, har nu en fyldt IntelliFarm-stald med slagtesvin, hvoraf de første nu skal leveres.

- Jeg opretter et nyt leverandørnummer under samme virksomhed for, at slagteriet kan skelne mellem min eksisterende slagtesvineproduktion og grisene fra den nye stald, der jo skal have et »nyhustillæg«, forklarer han.

Gispede efter trykluft

Om det er nyhustillægget eller andre penge, der skal bruges til nogle indkøringsomkostninger, er ikke så afgørende for Lars Jensen.

- Der er mange ting, der skal tilpasses. Under den varme periode indså jeg, det blev nødvendigt med en større kompressor til at levere trykluft til alle separationslågerne inde i staldene. Det er ufatteligt mange gange, lågerne skal åbne og lukke, når grisene passerer boksen i forbindelse med vægtstyret fodring, og derfor kæmpede den mindre kompressor en brav kamp herinde i maskinrummet, viser han.

- Langt det meste af den avancerede teknologi fungerer helt efter planen. Selv under den varme periode her i august, var indeklimaet i den ellers åbne stald med naturlig ventilation til at have med at gøre. Den høje udetemperatur sætter naturligvis en høj nedre grænse for staldtemperaturen, men det vigtigste er jo, at luften herinde er i orden.

Flueplage

Et – for alle parter – uventet problem har været de alt for mange alarmer omkring fodringen.

- I foderkasserne i stalden sidder nogle sensorer, der kalder på foder. Og det var netop disse sensorer, der gav alarmerne. De blev simpelthen for varme, og grunden til dette havde ingen gennemskuet på forhånd, forklarer Lars Jensen.

Lige nu er Big Duchmann ved at udskifte alle sensorerne – og det er mange, flere end jeg lige kan nævne. Forklaringen er den, at der nu monteres en type sensorer, hvor følsomheden kan justeres.

- Men forklaringen er interessant. Det er nemlig fluernes skyld, og der er altså mange fluer i stalden, hvor de så end kommer fra. Jeg har endnu ikke gennemskuet, hvor de klækkes i så store mængder, om det er de åbne spjælde i staldens sider, om det er inde i staldområderne eller i gyllekanalerne, men det må vi finde ud af, erklærer Lars Jensen som en af udfordringerne.

Sensor blev for varm

De små sensorer i foderkasserne bliver marginalt varmere end alle andre flader, så derfor sætter fluerne sig netop på sensorernes bittesmå køleribber, hvorved sensorerne konstant er for varme og derfor giver driftsforstyrrelse.

- Se her: Fluerne skider simpelthen her inde mellem de små ribber, og efter kort tid er der en kompakt masse med skidt rundt omkring sensoren. De nye sensorer tåler lidt mere varme end de gamle, og så går det nok, regner vi med. Men hvem havde set det problem komme, spørger Lars Jensen, velvidende at hans nye IntelliFarm-stald med vægtstyret fodring er landets første med denne kombination og derfor må acceptere et par udfordringer som pionerer.

- Det skal nok blive løst, og i øvrigt er jeg da meget tilfreds med stalden. Dyrene har det rigtigt fint derinde, og så glæder jeg mig helt vildt til at kunne høste mange flere data fra stalden.

God tilvækst

Endnu har Lars Jensen ikke kunnet begynde at analysere og justere foderet ind efter detaljer om for eksempel kødprocent og andre data fra slagteriafregningen.

- Vi fodrer fortsat med færdigfoder hele vejen rundt, og det fungerer rigtigt fint. Separationen af dyrene fungerer fint med halvdelen til hver side – den største halvdel til højre og den mindste halvdel til venstre. Hvorvidt den enkelte kan avancere fra at tilhøre den letteste halvdel til den tungeste, eller om der er forskydninger den anden vej, har jeg endnu ikke analyseret på, lyder det.

- Tilvæksten ser i hvert fald ud til at være i orden, siger Lars Jensen optimistisk og betragter et hold grise, der er ved at nærme sig leveringsvægten.

- Men der er godt nok mange fluer…

boje@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 46 76 25

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også