Formueplejer: Banksystemet er robust

Der er ikke realøkonomisk belæg for at tale om en ny finanskrise, og der er heller ikke grund til at være utryg ved banksystemet, skriver Jeppe Christiansen, der er administrerende direktør for formueplejeselskabet Maj Invest.

- De europæiske og amerikanske banker har solid egenkapital til at håndtere udsving i indtjeningen, og de har rigelig likviditet. Den regulering, som blev skærpet efter finanskrisen, har virket. Årsagen til den finansielle uro er, at enkelte banker tilsyneladende er dårligt drevet. Det kan ikke undgås, dårlige virksomheder findes i alle brancher, skriver Jeppe Christiansen, og tilføjer:

- Fordelen ved vores markedsmekanismer – også kaldet kapitalismen – er, at dårlige virksomheder kommer i problemer og går konkurs eller overtages. Dermed løses problemet, og økonomien bliver stærkere.

Han tilføjer, at særligt amerikansk, men også europæisk, vækst har det fint.

- Det vil styrke virksomhedernes indtjening og på sigt presse renten op igen.

Læs også