Øko-fjerkræ ændrer ikke status

Økologisk fjerkræ ændrer ikke økologistatus som følge af Fødevarestyrelsens krav om sikring mod fugleinfluenza

Fra 1. november blev der indført krav om indelukning eller overdækning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab. Formålet er at forebygge smitte med fugleinfluenza fra vildfugle og træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Der er samtidig indført forbud mod samlinger (dyrskuer, markeder, konkurrencer mv.) af fjerkræ og andre fugle i fangenskab, i hele landet.

Økologerne har samme mulighed for indelukning/overdækning af fjerkræbesætninger og andre fugle i fangenskab som generelt fremlagt af Fødevarestyrelsen. Overholdelse af Fødevarestyrelsens krav om forebyggende foranstaltninger mod fugleinfluenza har ikke betydning for dine økologiske fjerkræs økologistatus.

Hvis man ønsker at tilbyde et mindre udeareal til sine økologiske fjerkræ, er det tilladt, men man skal fortsat overholde Fødevarestyrelsens krav til indhegning og overdækning, som beskrevet ovenfor. Ejere af ande- og gåsebesætninger er undtaget fra reglerne om overdækning, hvis de begrænser fuglenes udeareal og på anden måde sikrer sig, at vilde fugle ikke kan lande i indhegningen.

Overfladevand og regnvand må ikke bruges til vanding af fjerkræ. Udendørs bassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet. Er der tegn på sygdom hos fjerkræet, skal en dyrlæge straks kontaktes.

Læs også