Fugleinfluenza: 100.000 høns hos midtjysk ægproducent bliver aflivet

En besætning ved Stoholm i Midtjylland med 100.000 æglæggende høner er ramt af fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen gik i gang med at aflive hønsene i weekenden.

Fredag blev der konstateret fugleinfluenza ved en ægproducent ved Stoholm i Midtjylland. Det betyder, at omkring 100.000 høns hos landmanden skal aflives, oplyser Fødevarestyrelsen, som sammen med Beredskabsstyrelsen påbegyndte aflivningen i weekenden for at begrænse smitterisikoen.

Mere end 500 høns fra besætningen døde af fugleinfluenzaen, og prøver fredag afslørede, at der var tale om, at dyrene var smittet med fugleinfluenzatypen H5N8. 

Dermed er det tredje gang, alene i år, at myndighederne må rykke ud til en professionel farm for at aflive fjerkræ. Kort efter nytår blev 30.000 dyr på en kalkunfarm på Lolland aflivet og torsdag i sidste uge blev 60.000 kalkuner på en farm ved Ruds Vedby aflivet.

- Har godt fat

- Det ser desværre ud til, at fugleinfluenzaen har godt fat i år, så derfor vil jeg gerne gentage vores vigtige budskab om, at både hobbyavlere og professionelle skal tage truslen om smitte fra de vilde fugle meget alvorligt, og forsøge at skærme deres dyr mod smitte, så grundigt som overhovedet muligt. Det handler dels om ikke at få smittet sine egne dyr, dels om at holde smittetrykket nede, så vi får begrænset risikoen for smittespredning mellem farmene, siger kontorchef i Fødevarestyrelsen Jakob Munkhøj.

Siden november har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fjerkræ inde eller overdækket, for at hindre smitte fra vilde fugle. Mindre hønsegårde og fuglehold er undtaget fra kravet om overdækning, hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre.

Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at man overdækker hønsegården med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken foder eller drikkevand.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere, at man skifter fodtøj, når man går ind i hønsegården.

Hvis man får mistanke om fugleinfluenza i sine dyr, det kan fx. være høj dødelighed og symptomer på luftvejsproblemer, skal man kontakte en dyrlæge.

Læs også