Fugleinfluenza påvirker også deltidslandmænd

Siden november har der været krav om at holde fjerkræ inde.

Der har på det seneste været nogle tilfælde af fugleinfluenza. Senest i en større kalkunbesætning. Derfor lidt information om forholdsreglerne for fjerkræhold, som også gælder for mindre såkaldte »hobbyhold« af fjerkræ.

Siden november har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fjerkræ inde eller overdækket, for at hindre smitte fra vilde fugle. Mindre hønsegårde og fuglehold er undtaget fra kravet om overdækning, hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre.

Det anbefales, at man overdækker hønsegården med fast tag, net eller tråd, så der ikke er adgang for andre dyr, især fugle. Dyrene skal altid fodres under tag, igen for at vilde fugle ikke kan komme til hverken foder eller drikkevand. Man bør også skifte fodtøj, inden man går ind i hønsegården.

Kontakt dyrlægen ved mistanke

Fugleinfluenza viser sig typisk ved pludselig høj dødelighed, stop for æglægning, luftvejssymptomer, øjenbetændelse med tåreflåd, diarré og eventuelt væskeophobninger samt misfarvning af huden, især på hovedet.

Svømmefugle er ikke særlig modtagelige for sygdommen og viser kun svage eller slet ingen symptomer.

Hvis man får mistanke om fugleinfluenza i sit hønsehold, skal man straks kontakte dyrlægen.

Fugleinfluenza smitter normalt ikke mennesker, men kan i sjældne tilfælde smitte, hvis man har haft tæt kontakt.

Læs også