Medie: Brødrepar skal ubetinget i fængsel og må aldrig mere have med dyr at gøre

Mandag formiddag satte byretten et punktum i sagen mod de omstridte landmænd fra Løvel. Brødrene skal hver et halvt år i fængsel og er frakendt retten til at have med dyr at gøre, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Ole og Per Jensen Vorre er begge blevet dømt til seks måneders ubetinget fængsel hver. Yderligere er de blevet frakendt retten til at besidde, bruge, pleje, eller slagte dyr og generelt handle med dyr.

Dette meddeler Retten i Viborg til Viborg Stifts Folkeblad.

Dommen blev afsagt skriftligt, uden et formelt retsmøde, mandag kl. 11.

Ud over fængselsstraffen og fratagelsen af deres rettigheder blev Vorre-brødrenes virksomheder pålagt bøder.

Ole Vorres virksomhed, »Rørbæksvej 13 ApS«, blev pålagt en bøde på 75.000 kroner. Ligeledes blev Ole Vorres anden virksomhed, »Vorre Vildt ApS«, pålagt en bøde på 3.000 kroner.

Per Vorres virksomhed, »Toftegården Løvel ApS«, blev pålagt en bøde på 50.000 kroner.

Ud over dette skal de to dømte også dække sagens omkostninger.

De har nu to uger til at beslutte, om de ønsker at anke byrettens afgørelse.

Anklagerne

De to brødre, Ole og Per Vorre, blev af anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi anklaget for flere forhold relateret til grov uforsvarlig behandling af dyr, karakteriseret som mishandling. Disse anklagepunkter omfatter blandt andet:

  • Grov uforsvarlig behandling af fasaner og ænder, herunder manglende beskyttelse mod rovdyr og utilstrækkelig beskyttelse mod smerte, lidelse og angst, hvilket er i strid med dyrevelfærdsloven.

  • Jagt med levende lokkedyr, hvor levende ænder er blevet brugt i fælder for at fange ræve.

  • Utilstrækkelig pleje og fodring af fugle, herunder manglende overdækning af mad og drikke, hvilket udgør en risiko for spredning af fugleinfluenza.

  • Manglende korrekt opbevaring og bortskaffelse af døde dyr, herunder omkring 800 døde fasaner og gråænder fundet i en bunke på en mark, hvilket udgjorde en fare for skade på menneskers eller dyrs sundhed.

Derudover har brødrene en historik med lignende sager og konfrontationer med myndighederne og demonstranter, herunder tidligere domme for vanrøgt af dyr og voldelige episoder.

Læs også