DLG investerer i grønt bioraffinaderi

Produktion af klimavenligt lokalt produceret protein bliver nu en del af DLG's forretningskoncept.

Erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har givet tilsagn om et tilskud på 14 millioner kroner til at etablere et prototypeanlæg til grøn bioraffinering. Vicekoncerndirektør i DLG, Vagn Hundebøll, siger:
 
- Vi er meget stolte og glade for tilsagnet fra GUDP. Projektet til i alt cirka 35 millioner kroner er i høj grad med til at understøtte udviklingen af proteinproduktionen i Danmark - lokalt produceret og tæt på forbrugerne. Det bidrager samtidigt til at reducere klimaaftrykket og miljøbelastningen fra landbrugsproduktionen.
 
- En yderligere udvikling af proteinproduktionen skal ses i sammenhæng med en overordnet klima- og miljøpolitik, der vil prioritere og præmiere de positive bidrag. Jo mere protein vi kan producere herhjemme i fremtiden, jo mindre afhængige bliver vi af at importere proteinafgrøder fra andre lande til de danske landmænd.
 
"Fra grønt protein til køledisken" er det hidtil største projekt, GUDP har støttet gennem den særlige pulje til at fremme grøn bioraffinering og proteinproduktion. Projektet vil omfatte dyrkning af kløvergræs og lucerne på cirka 2.000 hektar, en central forarbejdningsenhed, der kan producere koncentreret protein, ensilage, græssaft og et restprodukt, der kan bruges til biogasproduktion. Planen er at producere i alt cirka 4.000 tons protein og 25.000 tons tørstof. 

Lokalt øko-protein i storskala

Der satses i første omgang på at skaffe økologiske afgrøder, der kan bidrage til yderligere at udvikle den økologiske produktion baseret på lokalt produceret protein.

- Afgrøder som kløvergræs og lucerne kræver ikke kvælstoftildeling. Det er samtidigt oplagt at anvende miljøfølsomme områder til at dyrke råvarerne - også områder, der er udlagt til indvending af drikkevand, siger Vagn Hundebøll, DLG og fortsætter:

- Vi skal nu i et stærkt projektteam i gang med at projektere anlægget, finde råvareleverandører og gå i forhandlinger med myndighederne om at få støtte til de områder, der skal udlægges til dyrkning. Vi skal i det hele taget se på, hvordan vi gør det til et bæredygtigt økonomisk projekt indenfor de nuværende regler, så vi i dansk landbrug i løbet af et par år kan producere lokalt protein i langt større skala end i dag.
 

Læs også