Insekter som foder og fødevarer

Det kan blive insekter og larver, der kan blive en af fremtidens løsninger på en mere bæredygtig og klimavenlig fødevare-udfordring. Hos Teknologisk Institut arbejder man intenst med insekter til både foder og fødevarer.

KONFERENCE Melbiller, soldaterfluer og en række andre insekter. De kan meget let blive en del af både frokostbordet og foderbordet i fremtiden – og udvikling og forskning på området boomer i disse år – både herhjemme og i udlandet.

Lars-Henrik Lau Heckmann er sektorleder i Teknologisk Institut, var blandt indlægsholderne, der i sit indlæg havde fokus på insekter som forretningsområde i relation til fødevarer og dyrefoder.

Og han ridsede mange bevæggrunde op for Teknologisk Institut´s satsning på insekter – heruunder dyrevelfærd, klima, foderudnyttelse, lille vandforbrug, lille arealkrav og generelt mindre udledning af drivhusgasser.

Lars Henrik-Lau Heckmann er også med i den internationale brancheorganisation for insektproducenter kaldet IPIFF, og han ser mange andre lande gå insetvejen med forskning og produktion af insekter – præcist som i Danmark.

Insektfarme med produktion af mellen 30.000 og 50.000 tons insekter ses allerede. Og Lars-Henrik Lau Heckmann mener netop, at man skal op i den størrelsesorden, for at insektproduktion giver mening og rentabilitet.

I dag er syv arter af insekter godkendte til produktion – blandt de største er melbiller og sorte soldaterfluer.

Og insekterne kan være med til at omdanne de mellem 80 – 100 tons madaffald, der årligt er i EU til en værdifuld fødevarekilde. Madaffaldet udgør, ifølge Lars-Henrik Lau Heckmann en utrolig stor værdi – det skønnes at mad for flere hundrede milliarder danske kroner går tabt årligt – bare på EU-plan.

Læs også