Grøntsagslaug ryster posen

Ny bestyrelse med Kristoffer Linderoth som formand skal drive Lammefjordens Grøntsagslaug videre.

Der er kommet et helt nyt holdkort i Lammefjordens Grøntsagslaug, der på generalforsamlingen besluttede at udvide bestyrelsen, så alle seks gulerodsvaskerier og kartoffelpakkerier nu er repræsenteret tillige med to avlere.

Hans Møller Olsen, Almegård ved Højby, som har været formand i 11 år, havde på forhånd bebudet, at han ville stoppe i år, og han er blevet aflyst af Kristoffer Linderoth fra Kildegården ved Hørve.

Den ny formand mener, at grøntsagslauget har gjort det godt og sikret Lammefjordens produkter synlighed og omtale.

- Det er jo på sin vis imponerende, at én forening kan omfatte både avlere og pakkerier, som er indbyrdes leverandører og aftagere. Og pakkerierne og vaskerierne er også konkurrenter, men vi er enige om, at det er i alles interesse, at vi sammen gør en indsats for at styrke salget af de mange gode produkter, siger Kristoffer Linderoth.

Hans Møller Olsen er også begejstret over, at pakkerier og avlere samler kræfterne i en større bestyrelse.

- Efter godt 25 år med det nuværende set-up er det på tide at ryste posen. Det er en fremragende løsning, siger han.

EU’s kvalitetsstempel

De seks virksomheder i bestyrelsen er Brogården Fårevejle, kartoffelpakkerierne Storøhage Kartofler, Danespo og Strandlyst plus de to gulerodsvaskerier Lammefjordens Salgsselskab og Lammefjordspakkeriet. For avlerne sidder Kristoffer Linderoth og Anders Biltoft Kristensen, mens Emil Busch-Petersen – avlerrepræsentant i den gamle bestyrelse – fortsætter som suppleant.

- Vi håber, at vi med dette stærke set-up kan styrke vores position over for butikskæderne. Deres indkøbere er fokuserede på at presse prisen nedad, mens vi gerne ser en fair afregning for vores produkter, der er dyrket på noget af den bedste jord i Danmark, påpeger Kristoffer Linderoth.

- For eksempel er, tilføjer han, lammefjordskartofler og lammefjordsgulerødder fortsat de eneste danske afgrøder, der er godkendt til EU’s kvalitetsordning Beskyttet Geografisk Betegnelse (BGB).

Selvom der skal bruges flere kræfter på at løfte afregningen fra butikkerne, vil den nye bestyrelse fastholde det nuværende aktivitetsniveau.

Kristoffer Linderoth bliver den sjette formand. De fire første var Vagn Slott Andersen, Ole Nielsen, Søren Wiuff og John Nielsen – sidstnævnte er i øvrigt den nye formands far.

Læs også