Fine idealer er solidt pantsat i pengepungen

Jule- og nytårshilsen fra Sjællandske Familielandbrug.

Af formand Ole Karmsteen

Et meget dramatisk år er nu ved at være slut, og dramatikken skyldes hændelser både i indland og udland.

Russernes voldsomme angreb på nabolandet Ukraine afføder ikke bare forfærdelse i hele verden. Det medfører også vidtgående konsekvenser for økonomi, handel og politik, og de konsekvenser mærker vi også her i Danmark.

Priserne på energi, gødning og foderstoffer er steget til et niveau, vi aldrig tidligere har set. Planteavlsbrugene har – trods dyr energi og gødning – udsigt til en stor indtægtsfremgang. Det samme gælder bedrifter med kvæg, idet prisen på mælk og oksekød er fulgt med op. Taberne bliver bedrifter med svin og fjerkræ, som slet ikke har fået dækning for de store omkostningsstigninger.

Høj inflation og stigende priser på alt har ramt alle borgere i landet. Det får desværre mange forbrugere til at vende sig mod billigere kvaliteter på deres indkøb af fødevarer.

Det kan komme til at ramme alle os landmænd i det kommende år. Især er det skuffende at salget af økologiske produkter falder. Meget tyder derfor på, at de fine idealer er solidt pantsat i pengepungen.

Klar med bæredygtige løsninger

2022 blev et år med valg til Folketinget. Skal man tro valgkampens politiske paroler, så er der ikke meget, som vi landmænd gør rigtigt.

Først var det vores husdyr, der pruttede og bøvsede, så de truede klimaet. Jeg må minde om, at bestanden af kvæg i Danmark er halveret de seneste 60 år. Den stigning af drivhusgasser, som er sket i den periode, er altså ikke de danske køers skyld. En CO2-afgift på dansk landbrug løser ikke verdens klimaproblemer.

Det kunne måske være en god idé at kigge efter andre årsager til luftens stigende indhold af klimagasser. Jeg er sikker på, at de er lette at finde, men løsningerne er nok ikke så populære i et valgår.

Senere i valgkampen var det så grundvandet, som vi landmænd forurenede med sprøjtegifte. Og det til stor skade for vores børn og børnebørn. Derfor skulle sprøjtegifte forbydes på 200.000 hektar landbrugsjord – pris i omegnen af 20 milliarder kroner. Nok fattes riget penge, men altså ikke når der er valgkamp.

Nå, men nu valgkampen overstået, og jeg håber, at landets nye regering kan få en fornuftig snak om, hvordan vi løser de opgaver, som ligger foran os. Der er intet, vi hellere vil end at passe på den jord og de dyr, vi har i vores varetægt.

Så, kære nyvalgte politikere, tillykke med valget. Kom bare an. Vi er klar med bæredygtige løsninger. Vi landmænd har jo også børn og børnebørn, som vi gerne vil aflevere en sund jordklode til.

Glædelig jul og godt nytår.

Læs også