Fusionen mellem tre syd- og sønderjyske landboforeninger bliver en realitet

Med et ja på KHL's 2. generalforsamling har medlemmerne i tre syd- og sønderjyske landboforeninger nu endegyldigt sagt ja tak til bestyrelsernes forslag om at fusionere.

Allerede den 8. juni 2023 stemte medlemmerne i LandboSyd, Sønderjysk Landboforening (SLF) og Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) ja til bestyrelsernes forslag om at fusionere de tre foreninger til én forening. I henhold til KHL’s vedtægter skulle medlemmerne bekræfte deres stemme på en 2. ekstraordinær generalforsamling, som blev afholdt den 22. juni 2023.

Med et ja fra KHL’s medlemmer er fusionen hermed en realitet. Danmark har derfor fået en ny landboforening med mere end 2.300 medlemmer i det syd- og sønderjyske. Foreningens navn er indtil videre Landbrug & Fødevarer Syddanmark.

- Vi er i formandskabet glade for, at vi har fået medlemmernes opbakning til at slå vores tre foreninger sammen til én stærk syd- og sønderjysk landboforening. Vi tror på, at vi sammen kan gøre den største forskel, og vi ved alle sammen, at der er nok af udfordringer af tage fat på. Så vi ser frem til at komme i arbejdstøjet, udtaler Hans Damgaard, forhenværende formand i KHL.

Konstitueret direktør i spidsen

Formandskabet har besluttet at konstituere Niels Peter Madsen, direktør i KHL, i rollen som administrerende direktør. Han får derved til hovedopgave at smelte de tre foreninger sammen, og det kommer til at foregå i tæt samspil med den øvrige direktion, som kommer til at bestå af Brian Lambertsen fra SLF og Anders-Peter Frederiksen fra LandboSyd.

- Det er vigtigt, at vi har en i spidsen for fusionen, som roligt og sikkert kan få alle kræfter bragt i spil. For der er nemlig masser af opgaver, som skal løftes, og det er vigtigt for vores medarbejdere, at de hurtigst muligt får trygge rammer at arbejde i, så de kan hjælpe vores medlemmer bedst muligt, siger Henrik Jessen, forhenværende formand i LandboSyd.

Ny bestyrelse på plads snarest

Den nye bestyrelse er valgt på de respektive foreningers ekstraordinære generalforsamlinger, og der vil i dag blive afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor formandskabet vil blive fordelt.

- Nu skal vi i bestyrelsen konstituere os selv og have fundet en formand og næstformand. Det gør vi i morgen, og så starter vi op med det politiske og faglige arbejde, afslutter Christian Lund, forhenværende formand i SLF.

Den nye forening er juridisk set trådt i kraft, ligesom de tre foreninger er opløst med bagudrettet virkning fra 1. januar 2023.

Læs også