Kulturdag med oplevelser

»Oplevelser fra ind- og udland«. Sådan lyder overskriften for Fyns Familielandbrugs Kulturdag 2020, der følger op på sidste års succes med at lade det årlige vinterkursus afløse af en kulturdag.

Gennem flere år afholdt Fyns Familielandbrugs Familieudvalg i januar eller februar weekend-vinterkursus på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth. Imidlertid blev det, som følge af stadig flere tilmeldinger af elever til den fynske landbrugsskoles grunduddannelser, sværere at finde plads til det traditionsrige vinterkursus.

Derfor blev sidste års vinterkursus afløst af et nyt tiltag »Kulturdagen«, der var arrangeret i fællesskab af Familieudvalget og Seniorklubben, og som fandt sted på Landbogården, Rugårdsvej 197, Odense NV.

Kulturdag 2020

Kulturdagens »premiere« sidste år forløb fint – med omkring 40 deltagere. Cirka samme antal som på vinterkurserne i Korinth.

I år følges succesen op – igen på Landbogården - næste lørdag, den 25. januar, med »Kulturdag 2020«, som med start klokken 9.30 varer til godt 21.30 om aftenen.

- Kulturdagens overskrift er »Oplevelser fra ind- og udland«, fortæller  Familieudvalgets formand, Lilly Jørgensen. Udover forplejning, musikalsk underholdning, sange og hyggeligt samvær byder programmet igen i år på tre spændende foredrag.

Jyske briller, gamle cykler og kartoffeltyskere

Efter velkomsten klokken 9.30 med kaffe, rundstykker og morgensang vil tidligere biskop i Odense, Kresten Drejergaard, holde et foredrag med titlen »Det fynske sindelag oplevet af en vendelbo«, hvor han fortæller om Fyn set med jyske briller.

Efter frokostpausen vil Lone Frederiksen, som blandt andet er u-landsfrivillig i bevægelsen Colufifa, berette om aktiviteter i Senegal. Hun vil desuden fortælle om indsamling af gamle cykler, der sættes i stand og sendes til en ny fremtid i Afrika.

Dagens sidste indlæg er ved Familielandbrugets tidligere husholdningskonsulent, Anni Lunden, som i sit foredrag »De livskraftige slægter« vil fortælle om sin slægt, kartoffeltyskerne.
Sidste programpunkt er et festligt indslag ved det fem mands »Salonorkester«, der - indtil og sammen med aftenkaffen - vil divertere med operettemelodier og fællessange.

Samarbejde og genforening

Lilly Jørgensen peger på, at afholdelsen af Kulturdag 2020 først og fremmest bygger på et godt samarbejde og en stor frivillig opbakning til de mange praktiske opgaver.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 17. januar.

- Og alle er velkomne, understreger hun – og oplyser endvidere, at der i anledning af 100-året for Genforeningen er planlagt en begivenhedsrig heldagstur den 18. august.

 

Læs også