Advokat: - Miljøministeriets massescreening dokumenterer landmændenes sag

Massescreeningen viser, at grundvandet under dansk landbrugsjord kan forsyne mindst 200 millioner personer med rent drikkevand.

Drikkevand som Miljøstyrelsen ikke har påvist indeholder landbrugsrelaterede pesticidprodukter - hverken godkendte eller forbudte stoffer, ifølge advokat Hans Sønderby Christensen samt cand.hort. og Ph.d. i molekylær mikrobiologi Allan Holm Nielsen.

Specialisten i EU-ret fra advokatfirmaet Sønderby Legal har på vegne af foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse anlagt sag mod staten med påstand om, at den danske lovgivning om indsatsplanlægning er retsstridig.

Side 2

 

Kanter:

Der skal kun få indåndinger til

Forsikringsselskabet Topdanmark og Seges sætter fokus på faren ved gyllearbejdet, fordi de oplever en stigning i arbejdsulykker. Læs om de gode råd til at håndtere det som arbejdsgiver.

Planter

Side 7

 

»Latterlige« begrundelser for afslag

Flere landmænd oplever, ifølge dem, mærkværdige og højst bureaukratiske afslag på deres ansøgninger om at etablere minivådområder. Og flere landmænd tør ikke gå i kast med processen, fordi de føler, de mødes af en mur af usikkerheder. 

Planter

Side 4

Læs også