Kræver efterafgrøder på ekstra 17.200 hektar

Selv om landbruget har givet tilsagn om over 330.000 hektar til efterafgrøder ved seneste opgørelse, nåede man efter myndighedernes opfattelse ikke ordentligt i mål, og det kaster nu et obligatorisk krav om etablering af 17.200 hektar af sig.

Side

2

Læs også