Viser sin nye kostald frem

På fredag den 1. oktober er der mulighed for at se en ny seks-rækket sengebåsestald hos Andreas Larsen, Snaruplund ved Hjørring, der holder åbent hus.

Stalden kan rumme 420 køer og er med sand

i sengebåsene, fastdrænet gulv

med skraber, isoleret tag og

udvendigt foderbord med foderkummer.

I den ene ende er der et dybstrøelsesområde

med goldkøer og

kælvningsfaciliteter.

Kvæg

6-7

Andreas Larsens nye stald kan rumme 420 køer. Foto: Tenna Bang

Læs også