Nye vandområdeplaner i høring

Kun 5 ud af 986 søer og 5 ud af 109 kystvande er ifølge Miljøstyrelsen i god økologisk tilstand. Det skal nye vandområdeplaner, som netop er sendt i høring, rette op på.

Side

2

Læs også