Store udsving i landbrugets økonomi

De første regnskaber for 2021 viser store udsving i indtjeningen i landbruget – mælkeproducenterne toppede, mens især smågriseproducenterne dykkede

Smågrise-Syd 06-2022

 

 

Side 5

--

 

Juletræer dyrket efter økologiske principper – Side 6 – 7

Ugens tema: Afgrøder, såteknik, sortsvalg – Side 10 - 15

Læs også