Har 120 hektar hestebønner i markplanen

Planteavler og slagtekyllingeproducent Frederik Thomsen, Hjørring, ser store fordele og sund logik i at dyrke protein på egne marker.

Planter

Side

6-7

Læs også