Landbruget tabte ved Kriegers Flak

Flere års kamp mellem parterne er nu slut ved Højesteret.

En række landmænd fik en stribe jord på deres marker eksproprieret som følge af etableringen af havvindmølleparken Kriegers Flak, og Energinet var ikke forpligtet til at følge gæsteprincippet i sagen om de nedlagte kabler.

Men sagens præmisser er vigtige for kommende sager, mener Landbrug & Fødevarer, der førte sagen på vegne af de berørte landmænd.

Indland

Side 2

Sukkeroedyrkere kede af afslag

Miljøministeriet har givet afslag på dispensation til brug af Gaucho til bejdsning af sukkerroer. Uden Gaucho er der risiko for dårligere bekæmpelse af skadevoldere og en større miljøbelastning. Afslaget er meget beklageligt, lyder det fra Danske Sukkerroedyrkere. 

Planter

Side 4

 

På landbrugstur i Tanzania

I Tanzania er der enormt mange små landbrug, hvis primære formål er at brødføde ejerfamilierne. Men der er også enorme landbrug, som er mere eller mindre mekaniserede. 11 danske landmænd var på besøg og oplevede mange forskellige typer landbrug.

Global

Side 6-7

 

Læs også