L&F om DR-indslag: Det burde aldrig have været nået ud til seerne

DR-lytternes og -seernes redaktør udtaler nu kritik af et indslag om grundvand, der blev sendt i TV Avisen i januar.

Kritikken kommer efter en klage, der blev indsendt af Landbrug & Fødevarer.

I indslaget og værtens oplæg blev det indirekte påstået, at det tyske grundvand er af bedre kvalitet end i Danmark, hvilket ifølge lytternes og seernes redaktør ikke blev dokumenteret.

Morten Nielsen, pressechef i Landbrug & Fødevarer, er glad for erkendelsen.

- Det er særdeles klart. En ren tilståelsessag, faktisk. Man medgiver, at der er lavet store fejl i det journalistiske håndværk, som efterlader seerne med et forkert indtryk af, at Tyskland har langt bedre styr på sin drikkevandsbeskyttelse, end vi har i Danmark. Det må give anledning til selvransagelse på TV Avisens redaktion, siger Morten Nielsen.

Han mener, at det er dybt problematisk, at det er så svært at få DR til at erkende, når der begås fejl.

- Det er voldsomt, at det er nødvendigt at bruge så mange ressourcer for at få DR til at erkende, hvad der, groft sagt, er journalistiske fodfejl, som aldrig burde være nået ud til seerne. Det er en ærlig sag at fejle, men det er også en del af den ordentlige journalistik at erkende sine fejl og beklage. Vi har ressourcerne til at kunne følge op på sagen på vegne af vores medlemmer, men det er jo langt fra alle, som har mulighed for det, siger Morten Nielsen.

I svaret fra lytternes og seernes redaktør får DR kritik for ikke at have svaret på L&F’s konkrete kritikpunkter, som blev sendt til TV-Avisens redaktion den 18. januar. I DR’s egne retningslinjer fremgår det ellers, at DR skal være åben og imødekommende over for både borgere og interessenter.  

Landbrug & Fødevarer overvejer nu at tage sagen et skridt videre til Pressenævnet for at få berigtiget de forkerte udsagn i TV Avisen.

- Problemet er i høj grad, at skaden jo allerede er sket. Seerne får ikke en berigtigelse samme sted, men blot en tekst på dr.dk. Det er ikke godt nok. Nu beder vi i første omgang TV Avisen om også at berettige fejlen, alternativt er Pressenævnet en mulighed, siger Morten Nielsen.

Han hilser det dog velkommen, at lytternes og seernes redaktør har behandlet sagen.

- Det er godt, at lytternes og seernes redaktør går ind og holder DR i ørerne, når redaktionerne ikke selv vil gå i dialog om redaktionelle fejl. Vi har en tilsvarende sag, også om drikkevandskvalitet, som DR ikke har villet svare på, fordi der ligger en klage ved Pressenævnet, der ganske perifert berører det samme emne. Lytternes og seernes redaktør har dog i den sag skrevet en klumme, hvor han medgiver, at svarene på seriøs kritik fra Landbrug & Fødevarer slet ikke er gode nok og ikke overholder DR’s egne etiske retningslinjer.

Læs også