Succesfuld fravænning starter allerede i farestalden

Deadline for udfasning af medicinsk zink nærmer sig. Samtidig er smågrisenoteringen igen på vej op fra et uholdbart niveau, og motivationen for at udnytte grisens genetiske potentiale må naturligt være stigende i denne tid.

Hos Hornsyld Købmandsgaard lægger man stor vægt på, at den succesfulde fravænningsfase allerede begynder i farestalden, da udgangspunktet for succes i klimastalden starter her – ikke mindst når den medicinske zink er ude af spillet.

Men startfoderet er aldrig bedre end håndværket på staldgangen. »Hands on« er nødvendig, når der arbejdes med biologi.

Hos Hornsyld Købmandsgaard ser man endda et fornuftigt vækstpotentiale i smågrise, der bliver afvænnet zink.

Men det kræver fokus at fange pattegrisens opmærksomhed flere gange dagligt for så langsomt at trappe fodertildelingen op, så alle i kuldet får et betydeligt foderindtag.

Læs også