Plove ingen adgang

Én gang årligt er Groundswell Ag Show i England nok stedet, hvor udbuddet af fabrikater til pløjefri dyrkning er allerstørst. Vi besøgte udstillingen med de mange maskiner til - ifølge flere - fremtidens måde at dyrke jorden på ifølge flere.

Global

Side 6-7

Læs også