Alt kan sælges

Skovens værdi er steget meget det seneste år. Skovfogeder anbefaler derfor udtynding i løv- og nåleskove samt afdrift af hugstmodne træer.

Læs også