Bæredygtigt Landbrug gør alvor af trusler om stævning

Staten kan se frem til endnu en stævning fra Bæredygtigt Landbrug efter, at et snævert flertal i Folketinget i går vedtog sprøjte-, gødsknings- og pløjeforbud på §3-arealer.

Bæredygtigt Landbrug kommer til at gøre alvor af de trusler, som de er kommet med undervejs i lovbehandlingen af forbuddene mod, at sprøjte, gødske og pløjne §3-arealer. 

Staten bliver stævnet. Det fortæller foreningens chefjurist, Nikolaj Schulz, efter, at den omstridte lov i går blev vedtaget.

- Det er besluttet, at vi i Bæredygtigt Landbrug vil stævne staten for det netop vedtagne forbud mod gødskning, sprøjtning og jordbearbejdning på § 3-arealer.

- Et forbud mod at dyrke jord, der i hovedsagen er landbrugsjord og kun helt perifært er natur, er klokkeklar ulovlig ekspropriation, siger chefjuristen.

Han understreger, at Bæredygtigt Landbrug er klar til at tage kampen på vegne af alle danske landmænd, da man ikke vil acceptere, at staten tyvstjæler god landbrugsjord uden fuld erstatning.

- Staten begår en massiv krænkelse med det netop vedtagne forslag. Forslaget er ulovlig ekspropriation, usagligt, uden erstatning, en useriøs dispensationsordning og i øvrigt ikke ledsaget af nogen miljøvurdering, siger Nikolaj Schulz.

Loven blev vedtaget et snævert flertal i Folketinget. 

53 stemte for, 42 stemte imod. ​

I en pressemeddelelse lyder der stor tilfredshed med vedtagelsen af loven fra miljøminister Lea Wermelin (S).

- Midt i en naturkrise, hvor dyr og planter forsvinder fra år til år, går det ikke, at man sprøjter og pløjer natur, som på papiret er beskyttet. For snart 30 år siden fik vi en naturbeskyttelseslov, der skulle passe bedre på vores sårbare naturområder. Men desværre blev en række af vores enge ikke beskyttet godt nok med loven. Det laver vi om på nu, siger Lea Wermelin. 

Læs også