Går benhårdt efter en second opinion

De kvælstofreduktioner, som er i spil, vil have enorme konsekvenser for store dele af landbrugserhvervet, slog Landbrug & Fødevarers formand fast ved Centrovice-generalforsamlingen.

De kvælstofreduktioner, som regeringen ligger op til i sit landbrugsudspil, skal udfordres.

Det fastslog formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, da han var gæst ved generalforsamlingen i L&F Centrovice.

I et indlæg understregede han, at det er afgørende med en second opinion af, hvad der foregår i Danmark. For ifølge L&F-formanden vil de kvælstofreduktioner, som er i spil, have enorme konsekvenser for store dele af landbrugserhvervet.

Fordobling af efterafgrøder

Senest har Miljøstyrelsen meldt ud, at for at opnå god økologisk tilstand i det danske vandmiljø, hvilket er et EU-krav, så skal udledningen af kvælstof reduceres med 13.100 tons årligt. Det betyder, udledningen skal ned på en samlet, årlig mængde på 38.300 tons.

- Det vil for eksempel betyde, at mange skal fordoble deres efterafgrøder, forklarede formanden og understregede, at man i L&F arbejder på at få flere kollektive indsatser bragt i spil.

Søren Søndergaard fastslog samtidig, at det er nødvendigt at få set grundigt på, hvordan man har implementeret Vandrammedirektivet i Danmark. Og han antydede, at der er noget at komme efter for landbruget i den proces.

Tunge politikere på vej

Omkring de aktuelle landbrugsforhandlinger, som kommer i halen på regeringens seneste landbrugsudspil, så betegnede Søren Søndergaard dem som nogle af de største og mest komplicerede forhandlinger i den siddende S-regerings periode. Trods corona.

- Det er de helt tunge politikere, som snart kommer på banen, lød L&F-formandens analyse.

Han appellerede til, at der kan skabes en langsigtet, bred aftale. Ifølge Søren Søndergaard er det nødvendigt for at undgå, at landbruget forbliver en politisk krigsplads i fremtiden.

Læs også

Landbrugspakken er kun første skridt på klatrevæggen
Mælkeproducenter presses fra flere sider
- Det nye kvælstofkort er hat og blå briller
220 medlemmer tilmeldt fusions-afgørelse
Minkavlerne sagde tak
Cederfeld stopper næste år