Krig og klima er den nye dagsorden

Krigen i Ukraine og klima - med grøn omstilling af landbruget - var blandt hovedemnerne i forbindelse med generalforsamlingen forleden i Østjysk Landboforening i Horsens.

Omkring 75 medlemmer og repræsentanter fra naboforeninger samt Velas deltog i generalforsamlingen, der blev holdt hos Velas i Landbrugets Hus i Horsens. Foto: John Ankersen

Krigen i Ukraine har overtaget dagsordenen, mens corona er rykket langt længere ned på krise-skalaen. Sådan lød konstateringen fra formand i Østjysk Landboforening, Henrik Nielsen, i forbindelse med foreningens generalforsamling, der fandt sted forleden hos Velas i Horsens.

- Krigen har overtaget dagsordenen, og det påvirker også os i landbruget. Mange i landbruget oplever, at de ukrainske medarbejdere er meget påvirkede af det, og de er i kontakt med familie og venner derhjemme, sagde Henrik Nielsen, der også kom ind på den økonomiske konsekvens for landbruget, som krigen har medført – og formentlig vil forværre yderligere:

- Der er to spor i forhold til hvordan vi er påvirket af krigen, Den ene er kornpriser og gødningspriser, og det andet er energipriser. Udviklingen på råvaremarkedet og energipriserne er eksploderet, og det påvirker os rigtig meget.

Henrik Nielsen udtrykte også bekymring omkring en decideret lukning for gassen fra russisk side, da det vil påvirke rigtig mange – også fødevarevirksomheder.

Den grønne omstilling

Den grønne dagsorden er i den grad kommet på dagsordenen – både nationalt og på EU-plan.

Henrik Nielsen konstaterede med tilfredshed, at man fra Landbrug & Fødevarers side er lykkedes med at få gode resultater presser igennem omkring landbrugspakken, der var på den politiske dagsorden i efteråret, og som gav en bred politisk landbrugsaftale.

- Vi har haft møder med folketingspolitikere fra forskellige partier – både fysiske møder og på teams – for hele tiden at klæde dem på under forhandlingerne, uddybede Henrik Nielsen.

Også lokalt har man fra Østjysk Landboforenings side arbejdet intenst med den lokalpolitiske indgang til landbruget. Og det har givet positivt samarbejde med både Horsens og Hedensted kommuner.

Omkring EU´s CAP-reform og de kommende eco-schemes, der træder i kraft i 2023, mener Henrik Nielsen også, at man fra landbrugets side, skal gøre alt hvad man kan, for at påvirke det i en retning, som går landbrugets vej.

- Vi vil påvirke, så de ting, der bliver lavet, giver mest mening for os og ikke kommer til at koste os penge, lød det fra Henrik Nielsen, der i den forbindelse også har bekymringer:

- Jeg kan jo være nervøs for at skulle tage god jord ud, der hvor mand dyrker traditionelle afgrøder, til noget natur, for at få eco-schemes til at gå op.

Klima i fokus

- Klimaet er generelt bare den helt store dagsorden. I landbruget spiller vi en stor rolle i forhold til klimaet. I stedet for at se det som noget frygteligt noget, så synes jeg, at man skal prøve at finde den positive vinkel frem. Landbruget er en del af løsningen, og at vi kan få en masse goodwill på det, lød det fra Henrik Nielsen.

Han mener et godt eksempel på det, er biogas, der kan være med til at gøre Danmark selvforsynende med energi. Og samtidig et kæmpe markedspotentiale i en tid, hvor man taler om på europæisk plan at frigøre sig fra afhængighed af russisk gas.

Henrik Nielsen understregede samtidig vigtigheden af, at det er landbruget, der bliver godskrevet for den klimagevinst, der ligger i biogas.

Blandt de øvrige emner kom Henrik Nielsen ind på vandplaner, multifunktionel jordfordeling (MUFJO), og BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder). Omkring sidstnævnte opfordrede Henrik Nielsen landmænd til at indgå frivillige aftaler, da alternativet er usikkert.

Omkring 75 medlemmer og repræsentanter fra naboforeninger samt Velas deltog i generalforsamlingen, der blev holdt hos Velas i Landbrugets Hus i Horsens.

Læs også