Skovdyrkerne Øerne har vendt skuden

Økonomien i Skovdyrkerne Øerne er forbedret med 6,6 millioner kroner det seneste år. Fra et underskud på over 4 millioner til et overskud på 2,5 millioner.

Skovdyrkerne Øerne er kommet på rette kurs, og de tunge tordenskyer, der lå over foreningen for et år siden, er væk.

Underskuddet var sidste år på over 4 millioner kroner, og for ikke at egenkapitalen ville forsvinde, måtte bestyrelsen hurtigt rette op på skuden med et revideret budget, og det har givet pote.

Resultatet er i dag forbedret med 6,6 millioner kroner, så årsresultatet ender på 2,5 millioner kroner og et dækningsbidrag på 27,6 millioner kroner, svarende til 14,7 procent.

Det var disse tal, som formanden i Skovdyrkerne Øerne, Hans Christian Teisen, med glæde oplyste til de godt 30 fremmødte på foreningens generalforsamling i Sorø for nylig.

Omsætningen blev på 188 millioner kroner, og Hans Christian Teisen understregede, at udviklingen skal fortsætte, og at målet fortsat er at få egenkapitalen fra den aktuelle 3,6 procent til at blive minimum 10 procent.

- Pengene skal ligge i vores egenkapital, så vi er helt sikre på driften, hvilket også bankerne har hvisket os i øret, sagde Hans Christian Teisen, og tilføjede:

- Vi skal stadig have fokus på en stram styring af risici og omkostninger samt den forretningsmæssige udvikling af virksomheden. Samtidig skal vi blive bedre til at fortælle om vores kvaliteter – herunder vores uvildige rådgivning og evne til sporbarhed.

Resultat på et usikkert grundlag

Hans Christian Teisen understregede dog, at markedsudviklingen også har haft indflydelse på det forbedrede resultat i form af stigende priser på træflis, især på grund af krigen i Ukraine.

- Det er da godt med medvind på cykelstien, men det kan vi ikke altid regne med, for det viser blot, at foreningens resultat i for høj grad hviler på et usikkert grundlag og gør os sårbare. I de grønne organisationer og hos mange politikere er der jo et ønske om at udfase brugen af biomasse til energi og varme i 2030, sagde han.

Netop omverdenens syn på skovdrift er vigtigt at få bibragt mere faglighed og nuancering, mente formanden. Derfor har Skovdyrkerne Øerne doneret 250.000 kroner til kampagnen Partnerskab for Dansk Skovbrug. Tilsammen har de Danske Skovdyrkere doneret i alt én million til kampagnen.

- Vi skulle gerne få flere blandt politikerne og befolkningen til at forstå, at man ikke kan fjerne det økonomiske grundlag for at dyrke skov, samtidig med at ville have mere skov. Det er et vanskeligt stykke lobbyarbejde, men en nødvendig indsats for at få nuanceret holdningerne, sagde Hans Christian Teisen.

Bestyrelsen blev genvalgt og konstituerede sig uændret med Hans Christian Teisen som formand og Jens Jørgen Madsen som næstformand.

Mere demokrati og tættere på medlemmernes behov

Skovdyrkerne Øerne har knap 1.000 medlemmer, men kun yderst få dukker op til foreningens årlige generalforsamling. I år deltog således blot 30 medlemmer på mødet i Sorø.

Det giver stof til eftertanke hos foreningens direktør, Lars Muldbak, som savner en større føling med, hvad de enkelte medlemmer tænker og mener om deres udbytte ved medlemskabet.

Derfor går man nu nye veje ved hjælp af digital teknologi. Under generalforsamlingen kørte foreningen en generalprøve på virtuel deltagelse og digital afstemning, hvor medlemmerne på Bornholm var med virtuelt på storskærm, og systemet viste sig succesfuldt.

- Med den fulde implementering af det digitale system vil det blive muligt enkelt og hurtigt for alle medlemmer at koble sig på og give deres meninger til kende, fortæller Lars Muldbak og tilføjer:

- Det vil være en kæmpe hjælp for os i sekretariatet og i bestyrelsen at få bedre føling med, hvad der rører sig blandt medlemmerne, så vi nemmere kan rette ind efter behov og ønsker. Alt i alt vil det bidrage til en yderligere demokratiseringsproces. Og forhåbentligt også øge vores medlemsskare.

/ jhal

Skovdyrkerne Øerne

Skovdyrkerne Øerne dækker Bornholm, Fyn, Langeland, Sjælland, Lolland og Falster og er en del af De Danske Skovdyrkerforeninger.

Skovdyrkerne Øerne har knap 1.000 medlemmer med et skovareal på omkring 20.000 hektar.

Skovdyrkerne Øerne rådgiver om drift af skov- og naturarealer, skovrejsning, jagt- og vildtpleje, juletræer og pyntegrønt.

Udfører skovdrift, skovrejsning, anlæggelse af læhegn og søer. Afsætter gavntræ og flis. Vurdering af skove, erstatningsberegninger og sagsbehandling i forbindelse med tilskudsansøgninger mv.

Læs også